Universell utforming av læring i høyere utdanning

Hvordan kan man arbeide for å lage en inkluderende undervisning som ivaretar alle studenter uavhengig av funksjonsevne og læringsstiler?

Universal design for learning

Hvordan kan man arbeide for å lage en inkluderende undervisning som ivaretar alle studentene, uavhengig av funksjonsevne og læringsstiler? Universell utforming av læring er en måte å organisere høyere utdanning på som har til hensikt å gi alle studentene tilnærmet like muligheter til å lære. Det er en oppskrift på utvikling av undervisningsmetoder og vurderingsformer som passer til en mangfoldig studentgruppe. Universell utforming av undervisning innebærer å skifte fokus fra foreleseren til studenten og fra undervisning til læring. Faget har en lang tradisjon i USA, og spesielt blant lærere i skoleverket. Nå er metodikken i ferd med å også finne sin plass i høyere utdanning i Europa, blant annet gjennom E+ prosjektet UDLL- License to Learn, som koordineres av Universell.

Dr. David Rose er en av grunnleggerne i organisasjonen CAST og faget universell utforming i USA. CAST arbeider med å bedre utdanning for alle studenter gjennom innovativ bruk av moderne multimediateknologi og med støtte innen moderne forskning i kognitiv nevrovitenskap. Han har skrevet fagbøker om tematikken og er en hyppig brukt foreleser. I denne presentasjonen får vi høre om hvordan universell utforming av læring kan være en strategi for å møte en mangfoldig studentmasse og konkrete tips til hvordan man kan starte dette arbeidet. 

Foredraget er på engelsk.

Merk: presentasjonen ble filmet, og opptaket vil legges ut så snart det er ferdigredigert.

Tilbake til programmet