Universell utforming - fra teori til praksis

Oppfølging av plenumsforedrag om universell utforming av læring (språket er engelsk på denne workshopen)

Hvordan kan man jobbe med inkluderende undervisning i praksis? I løpet av workshopen vil vi komme inn på enkle grep man kan gjøre for å skape en mer inkluderende undervisning, uavhengig av tid og ressurser på det enkelte lærested og fagprogram. Workshopen vil innebære diskusjoner rundt case og erfaringsutveksling.

Chief Education Officer i CAST, David Rose, var en av grunnleggerne av fagfeltet i USA og har lang erfaring med universell utforming av læring og undervisning i USA. Han har en bred tilnærming til tematikken etter mange års erfaring som lærer, forsker og kursholder.

Merk: Workshopen ble filmet, og blir tilgjengeliggjort på våre nettsider når det er ferdigredigert.

Tilbake til programmet