Trondheim 2017

Aulaen utenfor konferanselokalet på Clarion hotel Brattøra

Universell ønsker universiteter, høgskoler og andre samarbeidspartnere velkommen til årets nasjonale konferanse om inkluderende læringsmiljø. Konferansen arrangeres i Trondheim den 17.-18. Oktober på Clarion hotel og Congress på Brattøra.

Konferansen tilbyr faglig påfyll og et nettverk å støtte seg på i det daglige arbeidet med universell utforming og individuell tilrettelegging av studentenes læringsmiljø. 

Tema 

Årets konferanse spenner bredt fra systematisk arbeid med kvalitetssikring av tilbud og tjenester til profesjonalisering av veilederrollen. Som deltaker blir du oppdatert på nytt lovverk og får en innføring i hvordan dette påvirker tilretteleggingen ved ditt lærested. Vi har i tillegg seks ulike parallelle sesjoner med både bredde og dybde innen ulike tema og fem unike muligheter til å nettverksbygge og diskutere utvalgte tema i dialoghjørnet.

Dialoghjørnet gjennomføres parallelt med parallelle sesjoner og er temabaserte samtaler som ledes av utvalgte deltakere. Her får deltakerne mulighet til å diskutere tema man er spesielt interessert i og erfaringsutveksle på tvers av lærestedene. Hver samtalegruppe varer i 30 minutter. Informasjon om påmelding til parallelle sesjoner og dialoghjørnet åpner 29. september og vil bli annonsert per e-post til påmeldte deltakere. 

Sosial samling og utdeling av Universells Tilgjengelighetspris

Tradisjonen tro inviteres deltakere til middag og sosial samling på kvelden første konferansedag. Middagen arrangeres på E.C. Dahls bryggeri, som byr på trønderske ølsorter og en omvisning i bryggeriet for de som ønsker det. Her vil Universell for første gang dele ut Universells Tilgjengelighetspris. Prisen hedrer ansatte som har utviklet tjenester, initiativ, tiltak eller prosjekt som bidrar til en mer inkluderende utdanning.

Du nominerer kandidat(er) som fortjener anerkjennelse ved å skrive hvem du nominerer og en kort begrunnelse i vårt registreringsskjema. Kandidaten som stikker av med prisen til slutt får i tillegg til å smykke seg med den første nasjonale tilgjengelighetsprisen innen universitets- og høgskolesektoren en diplom og hederlig omtale. Les mer om Universellprisen eller foreslå prosjekter som fortjener anerkjennelse her innen 4. oktober.

 

Påmelding 

Deltakeravgiften inkluderer deltakelse og lunsj begge dager, kaffepauser og forfriskninger i henhold til program og middag 17. oktober. Deltakeravgiften er på 3200 kr. dersom du melder deg på innen fredag 16. juni, som er Early-bird fristen. Etter denne datoen er deltakeraviften på 4000 kr for ansatte og 2000 kr. for studenter. Påmeldingsfristen er onsdag 27. september

Meld deg på i dag og se opp for mer informasjon på våre nettsider!