Dialoghjørnet

to personer samtaler sammen

Dialoghjørnet er gruppebaserte samtaler rundt utvalgte tema som gjennomføres parallelt med parallelle sesjoner begge konferansedager.

Dialoghjørnet består av to bolker, der hver samtalegruppe varer 30 minutter. I dialoghjørnet har du muligheten til å lede/fasilitere en samtale mellom maksimalt 7 deltakere, om et tema som opptar deg. Kanskje er det noe som omhandler individuell tilrettelegging eller universell utforming som ikke blir berørt i det øvrige programmet? Eller kanskje du har en idé eller står ovenfor en problemstilling som du vil drøfte med kolleger som er interessert i eller har erfaring med lignende saker.

Slik melder du inn tema til Dialoghjørnet

  • Fyll ut vårt nettbaserte skjema med en tittel/ navnet på tema og maksimalt 40 ord som beskriver tema nærmere. Vi trenger også en kort beskrivelse på hvilke deltakere dette kan passe for (maksimalt 20 ord). Registreringen tar to minutter. 
  • Den som melder inn tema får ansvaret for å igangsette samtalen i dialoghjørnet og sikre at deltakerne holder seg til tema. Alternativt kan man melde inn et tema, så finner Universell en som kan igangsette dialogen. 

Her er et eksempel på et dialogbord jeg kunne tenke meg å lede:

Tittel: Støtte til faglærere

Beskrivelse: Det er flere grep man kan gjøre i undervisningen for å redusere behovet for individuell tilrettelegging i etterkant. Hvordan kan vi motivere faglærere til å arbeide proaktivt med universell utforming av undervisning?

Dette er relevant for deg hvis du arbeider med oppfølging og rådgivning av studenter med nedsatt funksjonsevne ved et lærested eller er interessert i tema.

Tema kan være om smått og stort så lenge det er knyttet til tilrettelegging, universell utforming, studenter med nedsatt funksjonsevne eller inkluderende læringsmiljø.

Forslag til tema på bord

Bord 1: Støtte til faglærere: Hvordan kan vi motivere faglærere til å arbeide proaktivt med universell utforming av undervisning?

Bord 2: Alternativ mentorordning: Hvordan kan vi få medstudenter til å bistå studenter med funksjonsnedsettelse uten betaling?

Bord 3: Handlingsplanarbeid: Hva skal til for å lage en bærekraftig handlingsplan som organisasjonen stiller seg bak.

Bord 4: De gode overgangene: Hvordan kan lærestedet bistå studentene i overgangen til arbeid?

Frist for å melde inn tema til dialoghjørnet: 1.september

Registrer tema til dialogbord her