Fra mottaker til arbeidstaker – om muligheter og utfordringer for studenter og arbeidstakere som har en pasientbakgrunn

Enkelte faglærere, arbeidsgivere og også studenter med ulike vansker er usikre på hvorvidt man mestrer arbeidsliv eller er skikket til yrket når man har funksjonsnedsettelse og trenger tilrettelegging av studiet for å komme gjennom utdanningen. Arnhild Lauveng er et godt eksempel på at vansker tidlig i livet absolutt ikke er noen hindring for å lykkes i arbeidslivet.

Arnhild Lauveng er psykolog og underviser, og er tidligere diagnostisert for schizofreni. Hun har skrevet to selvbiografier om veien inn og ut av psykoser, der hun faglig resonnerer omkring ulike tilstander og mulige årsaker til personlighetsutviklingen. Gjennom personlig og faglige skildringer vil foredraget tilføre et nytt perspektiv i debatten om skikkethet til utdanning og arbeid.