Inkluderende læring og undervisning – et institusjonelt og individuelt ansvar

I Storbritannia er man på vei bort fra et system hvor store midler til tilrettelegging følger den enkelte student, til et mer universelt utformet system hvor både faglærere og støtteapparat rettes inn mot mer inkluderende praksis, spesielt innen undervisning og læring. Det engelske kunnskapsdepartementet har nylig publisert en veileder for utdanningsinstitusjonene for å synliggjøre hvordan inkludering og universell utforming er til nytte for både studenter og utdannings-institusjonene. Dette har stor relevans for vårt arbeid i Norge.

Paddy Turner er leder for NADP – National Association of Disability Practioners – og har ansvaret for «Teacher Training Programmes» på Sheffield Hallam University. Han vil gi perspektiver sett fra ulike roller, og peke på utfordringer og suksessfaktorer for å lykkes med mer inkluderende undervisning. Presentasjonen foregår på Engelsk.