Når tilrettelegger blir hobbypsykolog – hvordan strekke til?

Mange opplever å ikke ha tilstrekkelig kunnskap og verktøy i møte med studenter som har store fysiske, kognitive eller psykiske helseutfordringer. Hvordan kan man ved bruk av folkelige prinsipper og egne erfaringer bli en god samtalepartner som våger å ta de vanskelige samtalene?

Egon Hagen er kjent fra NRK p1’s podcast «Psykologen», der han ukentlig snakker om hverdagslige utfordringer på en enkel og elegant måte. Hagen har mange års erfaring som studentpsykolog ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger, og vil i foredraget omsette psykologiske prinsipper i veiledningssamtalen.