NAV – tilrettelegging i høyere utdanning

NAV har en sentral rolle som tilrettelegger for studenter med funksjonsnedsettelse. I løpet av det siste året er det gjennomgått endringer i bruken av flere av virkemidlene som NAV tilbyr – alt fra utdanning som arbeidsrettet tiltak til mentorordningen og tilretteleggings- og oppfølgingsavtalen - som alle har betydning for arbeidet ved lærestedene. Presentasjonen gir en innføring i virkemidlene NAV tilbyr og hvilke retningslinjer som gjelder i 2017.

 

NAV - Arbeids- og velferdsdirektoratet vil stå for denne presentasjonen. Foredragsholder annonseres før konferansen.