Nonverbal kommunikasjon i veiledningssamtalen

Enhver relasjon blir i stor grad påvirket av det avsender signaliserer med kroppsspråk og mimikk samt hvordan mottaker tolker disse signalene, både bevisst og ubevisst.

Vidar Hansen har tidligere arbeidet med organisert kriminalitet, spaning og etterretning og nå som «mentalist» og foredragsholder. Hansen blander tankelesning og underholdning i det han avslører hvordan man kan tolke det usagte og bruke det til en styrke i veiledningssamtalen. Høsten 2017 er han programleder for et nytt TV-program som heter «Den nakne sannhet», som handler om å hjelpe par til å ha den ærligste samtalen de noen hang har hatt. Hvordan kan slik kunnskap anvendes i en veiledningssituasjon?