Parallelle sesjoner onsdag 18.10

Kurs i digital studieteknikk

I dette kurset vil du få en innføring i bruk av digitale verktøy for studenter, faglærere og veiledere/støtteapparat. Kursholder, Magnus Nohr, var med å lage en av Norges første MOOCs (Massive Open Online Course), der han fortsatt tilbyr digital opplæring for lærere på alle nivå i digital studieteknikk som kan avhjelpe og effektivisere arbeidet. Kjennskap til og riktig bruk av digitale verktøy kan også være avgjørende for mestring og måloppnåelse for studenter med nedsatt funksjonsevne. Dette kurset er like relevant for studenter, faglærere og veiledere/støtteapparat.


Magnus Nohr er høgskolelektor i IKT i læring ved Høgskolen i Østfold. Han har lang erfaring med å tilby IKT-kurs for lærere og er kjent for å lage og dele tips i digitale kanaler som er tilgjengelig for alle. Han er mye brukt foredragsholder innen digital læring og har et brennende engasjement for hvordan man kan engasjere og involvere studenter i undervisningen med digitale verktøy og digital studieteknikk.

Basiskurs for tilrettelegging

Grunnopplæring for nye tilretteleggere/ veiledere. Kurset gir en innføring i arbeid med inkludering av studenter med nedsatt funksjonsevne, i alt fra lovverk til hvordan man kan arbeide proaktivt med universell utforming og praktisk med individuell tilrettelegging.


Kursholder, Elinor Olaussen, arbeider ved Universell og har spesielt et ansvar for oppfølging av individuell tilrettelegging på lærestedene og universell utforming av læring og undervisning. Hun har tidligere arbeidet som veileder og tilrettelegger for studenter med funksjonsnedsettelser ved NTNU og er mye brukt foredragsholder innen temaene inkludering og universell utforming av læringsmiljø. 

Kurs i læringsmiljøarbeid

Introduksjon til arbeid med læringsmiljø med spesielt fokus på LMU-arbeid. Kurset tar utgangspunkt i LMU-håndboka og er en fin arena for nye LMU-representanter til å ta fatt på utvalgsarbeidet.

Kursholder,  Bjørnar Kvernevik, arbeider ved Universell og har spesielt et ansvar for å koordinere arbeidet innen Læringsmiljøutvalgene. Han har selv erfaring med å være leder i Studentinget og leder for Læringsmiljøutvalget ved NTNU, samt ulike verv innen studentmediene i Trondheim.