Parallelle sesjoner tirsdag 17.10

Universell utforming av kompendier

For å tilpasse seg den digitale tidsalderen har flere universiteter endelig tatt steget fra trykte kompendier til digitale kompendier. Ironisk nok er det digitale kompendiet svært ofte skannet fra papirformater av varierende kvalitet som tidvis gir uleselige dokumenter. I Norge er studielitteraturen påkrevd å være universelt utformet, og fra 2018 omfatter loven også digitalt materiale. Hvordan sikrer man lesbare dokumenter med god brukervennlighet som passer flertallet av studentene, men som også ivaretar studenter med spesielle behov? Er det mulig å utnytte det digitale formatet og skape merverdi gjennom tilleggsfunksjoner og kan vi gjøre alt dette og samtidig være kostnadseffektive?

Disse spørsmålene var bakgrunnen for et pilotprosjekt, der Grafisk Senter, Universitetsbiblioteket og Tilretteleggingstjenesten på NTNU samarbeidet med Universell om å lage universelt utformede kompendier.  

Leder og ansvarlig konsulent i prosjektet, Line Tørum Amdam og Tone Fiskaa fra Grafisk senter ved NTNU deler erfaringer og anbefaleringer fra prosjektet.

«Universell utforming av kompendier”, tirsdag 17. Oktober, kl. 14.00

 

Kurs om universell utforming av IKT

Her følger vi opp plenumsforedraget om universell utforming av IKT med et lynkurs i hvordan man kan utforme ulike deler av IKT universelt. I løpet av kurset vil vi komme inn på enkle grep man kan gjøre for å lage tilgjengelige Word-dokumenter og PowerPoint- presentasjoner, samt hva som er viktig å tenke på når man produserer innhold på nett.

Geir Sindre Fossøy er rådgiver i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og gir i denne sesjonen praktiske tips til hvor man kan starte med å fylle lovkravene og være mer inkluderende for både studenter og medarbeidere på lærestedet. 

«Kurs om universell utforming av IKT», tirsdag 17. oktober, kl. 14.30

 

NAV Hjelpemiddelsentrals rolle i tilrettelegging av studiehverdagen

Når studentene har behov for hjelpemidler eller tilrettelegging i studiesituasjonen – hvordan kan NAV Hjelpemiddelsentral bidra? I denne sesjonen blir det delt erfaringer fra rådgivning og hjelpemiddelformidling til studenter med kognitive utfordringer og/eller sansetap ved høyskoler og universiteter.

Seniorrådgiver, Elin Svendsen fra Hjelpemiddelsentralen i Sør-Trøndelag deler eksempler på hvordan tilrettelegging av omgivelsene og bruk av både allmennteknologi og spesialiserte tekniske hjelpemidler i studiesituasjonen kan fremme læring for studenter med nedsatt funksjonsevne. 

«NAV Hjelpemiddelsentrals rolle i tilretteleggingen av studiehverdagen», tirsdag, 17. oktober, kl. 14.00

Tilretteleggingsutfordringer og muligheter i praksis for studenter med funksjonsnedsettelser i profesjonsutdanninger

Studenter med funksjonsnedsettelse i profesjonsutdanninger møter ofte ekstra utfordringer i sine studier på grunn av praksis. Samtidig kan praksis også være en arena for studentene til å lære om sin arbeidsfunksjon og kapasitet, knytte viktige kontakter og markedsføre seg selv.

Ergoterapeut Eli Langørgen er i ferd med å avslutte et doktorgradprosjekt om studenter med funksjonsnedsettelse i 3-årige profesjonsutdanninger innen helse, sosialt arbeid og pedagogikk. Hun har snakket med både studenter, ansatte og utdanningsinstitusjonene og praksisveiledere, og vil i dette innlegget dele sine funn. 

«Tilretteleggingsutfordringer og muligheter i praksis for studenter med funksjonsnedsettelser i profesjonsutdanninger», Tirsdag, 17.oktober, kl. 14.30