Universell utforming av IKT

Den nye likestillings- og diskrimineringsloven gjelder fra 1. januar 2018. En vesentlig endring for universitets- og høgskolesektoren gjelder kravene i § 18 om universell utforming av IKT: Nye nettløsninger skal være universelt utformet fra 2019, og eksisterende løsninger skal følge kravene fra 2021. Kravene til UH-sektoren berører mange områder, blant annet nettsider og e-læringsplattformer, samt fremstillingen av det pedagogiske innholdet i institusjonenes nettløsninger. Men hva kan regnes som en nettløsning?  Hva innebærer kravene i praksis og hvilke områder bør vi være spesielt oppmerksomme på? Hvordan vil institusjonene bli målt på disse lovkravene?

Espen Rørvik Tjøstolvsen er jurist og seniorrådgiver i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Difi er i ferd med å kartlegge hva som ligger innenfor sektorens ansvarsområder, og gir i dette foredraget en oversikt over hva som forventes av utdanningsinstitusjonene, og hvordan Difi skal føre tilsyn med at lovkravene blir fylt på dette feltet.