UDLL

UDLL står for "Universal Design for Learning - License to learn", og er et toårig EU-prosjekt koordinert av Universell. Prosjektet har som formål å utforske hvordan universell utforming av læring kan være et godt virkemiddel for å utvikle et inkluderende læringsmiljø som ivaretar alle studenter, uavhengig av funksjonsevne og læringsstiler.

Universell har i samarbeid med våre storesøsterorganisasjon i Irland (AHEAD) og Belgia (SiHO/Howest) fått støtte fra Erasmus pluss (E+) til å gjennomføre et prosjekt om "Universell utforming av læring" (UDL) i høyere utdanning. Samarbeidet er et såkalt "strategisk partnerskap", og Universell er koordinator for prosjektet. Vi har mottatt 140 000 Euro til prosjektet som spenner seg over to år. 

Hva er Universell utforming av læring? 

Temaet "universell utforming av læring" er et sett prinsipper for organiseringen av høyere utdanning som tar sikte på å gi alle studenter tilnærmet like muligheter til å lære. Det omhandler å forbedre pedagogisk strategi og virkemidler ved å introdusere en mer fleksibel tilærming til undervisning, vurdering og tjenestetilbud for å stimulere ulike læringsstiler og behov. Vi vil i prosjektet også ta for oss ny digital læring - altså teknologi som avviker fra tradisjonell undervisning - og se hvordan universell utforming på det området kan bidra til økt tilgjengelighet for studenter med nedsatt funksjonsevne i høyere utdanning. 

Hva skal prosjektet resultere i? 

  1. En praktisk guide om universell utforming av læring, basert på fire workshops med fire ulike interessenter:

     a. Studenten
     b. Faglæreren
     c. Støttesystemet (ulike serviceorganer for studenter) 
     d. Ledelsen

2. Et praktisk nettbasert arbeidsverktøy for selvevaluering: 

 Studenten selv skal ved å besvare noen spørsmål få kartlagt hva som er universell utforming i sin       studiekontekst. 

3. Avsluttende konferanse om tematikken (arrangeres i Belgia sommeren 2016). 

For oppdatert informasjon om prosjektet, besøk prosjektets nettside/blogg