uu-nettverk bygg og uteområder

Universell har etablert et uu-nettverk for bygg og uteområder. Formålet med nettverket er kunnskapsutvikling og erfaringsutveksling!

I vårt nettverk for universell utforming av bygg og uteområder, har vi med oss ansatte ved eiendoms-/driftsenheter ved lærestedene. Universell sin rolle i nettverket er å legge til rette for løpende erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling, på samme måte som vi gjør overfor våre øvrige nettverk. Dette skjer via nettverkssamlinger, drifting av epost-gruppen, og våre nyhetsbrev.

Universell ønsker at deltakerne i nettverket også bruker nettverket aktivt til å dele de gode eksemplene eller for å få svar på spørsmål og konkrete uu-utfordringer.
Nettverksgruppens epostadresse:uh-bygg@universell.no.

I høyre boks har vi lagt ut kontaktinformasjon til alle som deltar i nettverket for å gjøre det enkelt å ta direkte kontakt. Vi har også laget en informasjonsside om universell utforming av bygg og uteområder på våre nettsider. 

Nyhetsaker

For at Universell skal kunne lage interessante nyhetssaker, må nettverket spille inn forslag til konkrete temaer de ønsker belyst eller løftet frem. Slike henvendelser sendes til Universell til epost: kontakt@universell.no.

Nyhetssakene vil fortløpende publiseres på våre nyhetsider, og varsles via epost til nettverket, samt publiseres på vår facebook- og twitter-konto. Alle med interesse for universell utforming av bygg og uteområder er velkomne til å følge oss på sosiale medier!

Årlige samlinger

Universell tar sikte på å arrangere årlige nettverkssamlinger, og arrangementene vil skje i et tett samarbeid med et lærested.

Første uu-samling ble arrangert i Bergen 9. juli 2016 ble arrangert i samarbeid med Høgskolen i Bergen.  

Neste nettverkssamling blir våren 2017, og arrangeres i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus.