Tidligere tildelinger

For å finne dine tidligere søknader bruker du vårt elektroniske saksbehandlingssystem som ligger under eksterne lenker.

Sammenfattet oversikt over tildelinger finner du på høyre side.

Eksterne lenker

Elektronisk saksbehandlingssystem