Bok: Web og universell utforming

Morten Tollefsen m.fl. Universitetsforlaget 2013.

"Det finnes internasjonale retningslinjer for tilgjengelighet og norsk lovverk som krever universell utforming. Boka gir god oversikt over krav til nye løsninger og hvilke verktøy du kan bruke. Denne boka er imidlertid først og fremst skrevet for å inspirere til innovativ og kreativ utvikling, der målet er brukervennlighet for alle."
- fra Universitetsforlagets omtale

 


Du kan lese mer omtale av boka og bestille den på Universitetsforlagets nettsider.