Designutfordring fra Norsk design- og arkitektursenter

Er du ung designer, arkitekt eller byplanlegger og ønsker å øke din kompetanse innen inkluderende design? Søk om å delta på høstens mest lærerike designutfordring!

Over to intense dager, vil du være del av et internasjonalt team og løse en designoppgave som fokuserer på et mangfold av byens borgere. 

Få forståelse for hvordan inkluderende design kan bidra til å skape både bedre produkter, tjenester og urbane miljøer. Tilegn deg livslang lærdom og knytt nye og verdifulle kontakter langt utenfor ditt vanlige nettverk!

Når: 15.-17. oktober 2014
Hvor: Norsk design- og arkitektursenter
Hausmanns gate 16, Oslo
Arrangementet er gratis og vil foregå på engelsk, som en del av Innovation for All 2014.

Les mer og søk om å få delta på Norsk design- og arkitektursenters nettsider.