Gratis kurs i universell utforming av dokumenter

MediaLT inviterer funksjonshemmede til et gratis kurs i universell utforming av dokumenter. Kurset vil sette funksjonshemmede i stand til selv å forklare hvordan dokumenter bør utformes.

Innholdet i kursene er basert på boka Gode dokumenter, som Morten Tollefsen utga på Universitetsforlaget i 2015. Boka viser at det er mulig å lage dokumenter som er universelt utformet, og gir en innføring i hvordan dette gjøres. Kurset er praktisk, og du får konkrete framgangsmåter i Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint og Adobe Acrobat.

MediaLT har erfaring med at det er viktig for funksjonshemmede å kunne forklare andre hva som trengs. Dermed kan de både ivareta sin egen situasjon og samtidig spre kunnskap som kommer alle til gode. Alle som deltar på kursene følges opp i etterkant. MediaLT vil bistå på både telefon og e-post, og kan komme på besøk til arbeidsplassen/studiestedet for å hjelpe til med å spre kunnskapen. På den måten ønsker vi å sikre et helhetlig tilbud for den som deltar på kursene.

Tid, sted og påmelding

Det er begrenset med plasser på kursene. Ønsker du å delta, må du derfor være rask med å melde deg på. Alle som deltar på kurset må ha med eget utstyr (PC og datatekniske hjelpemidler), og de må beherske bruk av Microsoft Offfice og hjelpemiddelteknologi. Kursene har en varighet på to dager, og du kan velge mellom to datoer:

30-31 august

13-14 september

Sted: Jerikoveien 22 i Oslo (MediaLTs lokaler)

Pris: Gratis

Påmeldingsfrist: 19. august 2016. Påmelding skjer via MediaLTs påmeldingsskjema.

Hvis du har spørsmål til kursene, kan du kontakte Magne Lunde på telefon 91 79 00 78 eller på e-post: magne@medialt.no.

Kursene gjennomføres som en del av prosjektet God praksis for universelt utformede dokumenter, som støttes av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.

MediaLT

Tlf: 21 53 80 10

www.medialt.no