Offentlig sektor-Ph.D.

Gjennom Forskningsrådet er det mulig å søke om støtte til virksomheter i offentlig sektor med ansatte som ønsker å ta doktorgrad.

Ordningens overordnede målsettinger er økt langsiktig og relevant kompetansebygging og forskningsinnsats i offentlige virksomheter, økt forskerrekruttering i offentlig sektor og økt samspill mellom akademia og offentlig sektor.

- Fra Forskningsrådets side om programmet.

Det er mulig å søke på ordningen for eksempelvis kommuner, fylker og direktorat som arbeider med universell utforming.