Universellprisen 2017

Prisoverrekkelse fra Universells leder, Kjetil Knarlag, til representant fra institutt for Informasjonsteknologi, Frode Eika Sandnes

Den første nasjonale tilgjengelighetsprisen i høyere utdanning gikk til Institutt for Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo- og Akershus.

Det ble klart da Universell arrangerte den 12. nasjonale konferanse om inkluderende læringsmiljø 17.-18. oktober i Trondheim.

Universells tilgjengelighetspris for høyere utdanning hedrer fagmiljø, enheter, ansatte eller studenter som har bidratt spesielt til å gjøre høyere utdanning tilgjengelig ved hjelp av universelt utformede eller tilrettelagte tjenester, initiativ eller prosjekter.

Fleksibelt fagmiljø


I begrunnelsen til juryen kommer det frem at instituttet oppfyller alle de viktigste kriteriene for prisen, og utmerker seg innen arbeid med både universell utforming og tilrettelegging.

Instituttet har faglige tilsatte som er usedvanlige fleksible og strekker seg langt for å inkludere studenter som har nedsatt funksjonsevne, spesielt studenter med usynlige funksjonsnedsettelser og psykisk sykdom. Fagmiljøet har tilrettelagt for alternative vurderingsformer, følger studentene tett og er fleksible når studenter trenger mer tid for å gjøre seg ferdig med studiene. De bidrar til at mange IT-studenter med utfordringer opplever mestring og gjennomfører studiet.

Studentressursene brukes på en konstruktiv måte i læringsarbeidet, og instituttet har vært flinke til å tilrettelegge for sosial integrering og studentbasert læringsstøtte. I tillegg er instituttet dyktige til å samarbeide med støttespillere på fakultetsnivå og i den sentrale støttetjenesten.

Det er et sterkt signal at et fagmiljø jobber både for inkludering og fagutvikling, og tar ansvaret for studenter som tilhører egne studieprogram. Inkludering og tilrettelegging er et institusjonelt ansvar, og krever en systematisk tilnærming i tillegg til engasjement. At et institutt engasjerer seg spesielt og blir nominert for et slikt arbeid, ser juryen som spesielt positivt.

Universell utforming som integrert del av utdanningen

Instituttet har i tillegg svart på en viktig samfunnsutfordring som ligger i å øke kompetanse om universell utforming som fag- og kunnskapsbegrep i utdanningen. Fagmiljøet har lenge satset på kompetanseutvikling innen universell utforming av IKT, blant annet med flere mastergradsstudenter som har skrevet om tematikken. Videre er universell utforming integrert som en naturlig del av andre studieprogram ved instituttet.

Ettersom universell utforming av IKT er et viktig satsingsområdet for regjeringens handlingsplan og det nylig har kommet nye krav til universell utforming av IKT i Likestillings- og diskrimineringsloven er årets prisvinner en viktig aktør i utviklingen av felten også i tiden fremover.