Temadag om universell utforming av bygg og uteområder 2017

Universell arrangerer på oppdrag fra Barne-, Likestillings- og inkluderingsdepartementet et heldagsseminar den 1. juni i universell utforming av bygg og uteområder. Seminaret arrangeres på Høgskolen i Oslo og Akershus, Campus Pilestredet. Vi skal diskutere aktuelle utfordringer og dele de gode uu-eksemplene.

Målgruppen for seminaret er ansatte ved universiteter og høgskoler ved tekniske-/driftsenheter som har et overordnet eller koordinerende ansvar for universell utforming av bygg og uteområder.

Seminaret er gratis for alle deltakere og inkluderer en enkel lunsj og pausemat. Deltakerne betaler selv reise og eventuell overnatting. 

Påmeldingsfrist er 18. mai 2017.

Har du spørsmål om seminaret, kontakt oss på kontakt@universell.no eller på telefon 73 59 83 85/ 73 55 06 80.