21.10.2019
LMU-seminar ved Høyskolen Kristiania Universell holder seminar for LMU-medlemmer ved Høyskolen Kristiania, Oslo.
25.11.2019
Årsmøte i Nasjonalt fagråd for IKT Narvik. Universell bidrar med innlegg om universell utforming i IKT-utdanningene.
09.12.2019
Årskonferanse NFYE Bodø. Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning. Universell bidrar med innlegg om mangfold og inkludering.

Tidligere aktiviteter

02.10.2019
LMU-møte ved NTNU Trondheim. Universell innleder til sak om tiltaksplan mot ekstremisme.
25.09.2019
Rektorsamling i Oslo Universell bidrar med presentasjon om universell utforming og digitalisering.
03.06.2019
Referansegruppemøte Universell Universells referansegruppe møtes på USN, campus Vestfold.
05.03.2019
LMU- og AMU-møte ved UiB Fellesmøte. Universell innleder om digitalisering og universell utforming.
01.03.2019
Møte med Tilretteleggingsforum på OsloMet Universell besøker Tilretteleggingsforum v/ OsloMet for å diskutere hensiktsmessig organisering og innhold av et slikt samarbeidsforum.
14.02.2019
Workshop om universell utforming av læring Universell holder heldagsworkshop på NTNU Gjøvik sammen med universitetspedagogikken v/ NTNU.
12.02.2019
NOKUT-frokost om studiebarometeret Oslo
12.02.2019
Møte med Bufdir om universell utforming i IKT-utdanningene Oslo
11.02.2019
LMU-møte på HVL Haugesund. Universell bidrar med presentasjon for LMU.
22.01.2019
Kickoff - Handlingsplan NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet skal starte arbeidet med ny handlingsplan for et inkluderende læringsmiljø, og Universell er invitert for å holde en presentasjon om viktige satsingsområder.
21.11.2018
Arbeidsseminar med IAAP Oslo
12.11.2018
Nordic conference: Inclusive Smart City Bufdir, Oslo
29.10.2018
LMU-møte på Oslomet – storbyuniversitetet Universell bidrar med kursing og innspill
17.10.2018
Møte med studentombudene i Norge Bergen
06.09.2018
Kurs for studentrepresentanter i LMU NTNU
13.06.2018
LMU-møte og møte med tilretteleggingsnettverket Universitetet i Bergen
12.04.2018
Kurs om universell utforming av dokumenter Studentdemokratiet ved NTNU
20.03.2018
AHEAD-konferanse Dublin
13.02.2018
Temadag for faglærere Universitetet i Oslo
08.02.2018
Fagdag NLB Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek, Oslo
07.02.2018
Svensk nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø Stockholm
01.02.2018
Møte i forum for studielitteratur NLB, Oslo
26.01.2018
Referansegruppemøte Møte i referansegruppa for Universell, Oslo.
18.01.2018
Møte om studielitteratur og bibliotek Elverum, Høgskolen i Innlandet
11.01.2018
Møte med NVC og Nordisk ministerråd Stockholm
04.01.2018
Møte med Deltasenteret Workshop om universell utforming som fagbegrep i høyere utdanning, Oslo.
11.12.2017
Konferansen - Studentene skal lykkes! Bergen
06.12.2017
Møte med NSO
09.11.2017
Referansegruppemøte Møte i referansegruppa for Universell, Oslo