Det finnes ingen kommende arrangement for øyeblikket.

Tidligere aktiviteter

25.09.2020
Konstituerende møte i LMU ved UiT Universell bidrar med introduksjon samt litt nytt og nyttig for nye LMU-representanter ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.
10.09.2020
LMU-seminar ved Nord universitet Universell bidro med presentasjon for LMU ved Nord universitet. Møtet ble gjennomført digitalt.
08.06.2020
Utdanningsseminar ved IVB Institutt for vareproduksjon og byggteknikk ved NTNU sitt utdanningsseminar. Universell bidro med presentasjon om universell utforming av digitale læringsressurser.
26.05.2020
IDI-seminar ved NTNU Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU holdt seminar via Zoom. Universell bidro med presentasjon om universell utforming av digitale læringsressurser.
27.02.2020
Studentkonferanse UH-nett Vest Konferanse for studentene i universitets- og høgskolenettverket på Vestlandet. Universell bidro med innlegg om utveksling og funksjonsnedsettelser.
06.02.2020
Møte med Studenttinget på Vestlandet Studenttinget på Vestlandet er på studietur til Trondheim. Universell møter dem for å snakke om vår rolle, læringsmiljø og universell utforming.
29.01.2020
NOKUT-koferansen Universell deltar på NOKUTs konferanse om høyere utdanning 2020.
09.12.2019
Årskonferanse NFYE Bodø. Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning. Universell bidrar med innlegg om mangfold og inkludering.
25.11.2019
Årsmøte i Nasjonalt fagråd for IKT Narvik. Universell bidrar med innlegg om universell utforming i IKT-utdanningene.
21.10.2019
LMU-seminar ved Høyskolen Kristiania Universell holder seminar for LMU-medlemmer ved Høyskolen Kristiania, Oslo.
02.10.2019
LMU-møte ved NTNU Trondheim. Universell innledet til sak om tiltaksplan mot ekstremisme.
25.09.2019
Rektorsamling i Oslo Universell bidrar med presentasjon om universell utforming og digitalisering.
03.06.2019
Referansegruppemøte Universell Universells referansegruppe møtes på USN, campus Vestfold.
05.03.2019
LMU- og AMU-møte ved UiB Fellesmøte. Universell innleder om digitalisering og universell utforming.
01.03.2019
Møte med Tilretteleggingsforum på OsloMet Universell besøker Tilretteleggingsforum v/ OsloMet for å diskutere hensiktsmessig organisering og innhold av et slikt samarbeidsforum.
14.02.2019
Workshop om universell utforming av læring Universell holder heldagsworkshop på NTNU Gjøvik sammen med universitetspedagogikken v/ NTNU.
12.02.2019
NOKUT-frokost om studiebarometeret Oslo
12.02.2019
Møte med Bufdir om universell utforming i IKT-utdanningene Oslo
11.02.2019
LMU-møte på HVL Haugesund. Universell bidrar med presentasjon for LMU.
22.01.2019
Kickoff - Handlingsplan NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet skal starte arbeidet med ny handlingsplan for et inkluderende læringsmiljø, og Universell er invitert for å holde en presentasjon om viktige satsingsområder.
21.11.2018
Arbeidsseminar med IAAP Oslo
12.11.2018
Nordic conference: Inclusive Smart City Bufdir, Oslo
29.10.2018
LMU-møte på Oslomet – storbyuniversitetet Universell bidrar med kursing og innspill
17.10.2018
Møte med studentombudene i Norge Bergen
06.09.2018
Kurs for studentrepresentanter i LMU NTNU
13.06.2018
LMU-møte og møte med tilretteleggingsnettverket Universitetet i Bergen
12.04.2018
Kurs om universell utforming av dokumenter Studentdemokratiet ved NTNU
20.03.2018
AHEAD-konferanse Dublin
13.02.2018
Temadag for faglærere Universitetet i Oslo
08.02.2018
Fagdag NLB Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek, Oslo
07.02.2018
Svensk nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø Stockholm
01.02.2018
Møte i forum for studielitteratur NLB, Oslo
26.01.2018
Referansegruppemøte Møte i referansegruppa for Universell, Oslo.
18.01.2018
Møte om studielitteratur og bibliotek Elverum, Høgskolen i Innlandet
11.01.2018
Møte med NVC og Nordisk ministerråd Stockholm
04.01.2018
Møte med Deltasenteret Workshop om universell utforming som fagbegrep i høyere utdanning, Oslo.
11.12.2017
Konferansen - Studentene skal lykkes! Bergen
06.12.2017
Møte med NSO
09.11.2017
Referansegruppemøte Møte i referansegruppa for Universell, Oslo