Det finnes ingen kommende arrangement for øyeblikket.

Tidligere oppdrag og aktiviteter

25.10.2022
Universellforum 2022 Høyskolen Kristiania, Oslo.
21.09.2022
Fagdag om uu og tilrettelegging NLA Høgskolen, Bergen.
22.11.2021
Arbeidsseminar med publiseringsstøttetjenestene Universell deltok og bidro under et arbeidsseminar for de som jobber med publiseringsstøtte for vitenskapelige tidsskrift ved universitetsbibliotekene. På agendaen var universell utforming av tidsskrift og hvordan vi kommer oss dit.
26.10.2021
Presentasjon for administrasjonen ved NLA Oslo. Universell holdt en presentasjon om læringsmiljø og universell utforming for administrasjonen ved NLA Høgskolen.
20.10.2021
Møte med Universitetet i Agder Universell møtte koordinator for universell utforming, samt seksjonsleder ved Universitetet i Agder for gjensidig oppdatering og diskusjon.
20.10.2021
Studentombudskonferansen 2021 Kristiansand. Universell møtte studentombudene og holdt et innlegg om tilrettelegging, med påfølgende diskusjon.
22.09.2021
Heldagsmøte for LMU Ved VID vitenskapelig høgskole. Universell innleder om LMU sin rolle og krav til digital universell utforming.
08.09.2021
Kurs om universell utforming For ansatte ved Høgskulen på Vestlandet. Universell holder presentasjon om universell utforming og digitalisering.
06.09.2021
IT-konferansen 2021 ved UiO Den 6.–9. september arrangeres IT-konferansen ved UiO. Universell bidrar med innlegg om universell utforming den 8. september.
17.06.2021
Workshop i forskningsprosjekt #6 Sjette workshop i "Pathways to the World of Work" gjennomføres.
09.06.2021
Fifth International Conference on Universal Design Internasjonal fagkonferanse om universell utforming. Forskning og gode eksempler - særlig knyttet til det fysiske læringsmiljø, mobilitet, brukere og deres velvære.
25.05.2021
Nasjonalt webinar om inkluderende læringsmiljø Universell arrangerer lunsj-til-lunsj webinar 25.-26. mai om inkludering i høyere utdanning.
20.05.2021
Workshop i forskningsprosjekt #5 Femte workshop i "Pathways to the World of Work" gjennomføres. Tema denne gang er "Vurdering og kvalifisering: Hva skal til for at studenter med funksjonsnedsettelse går ut fra høyere utdanning som kvalifiserte yrkesutøvere"?
04.05.2021
Møte i Universells referansegruppe Universells referansegruppe representerer sju lærested, NSO og alle fagområdene. På møtene gir gruppa innspill på enhetens strategier, prosjekter og satsingsområder.
22.04.2021
Workshop i forskningsprosjekt #4 Fjerde workshop i "Pathways to the World of Work" gjennomføres. Tema denne gang er overgang studier-arbeidsliv for studenter med nedsatt funksjonsevne.
12.04.2021
TINEL UDeL Camp I EU- prosjektet Towards Inclusive eLearning (TINEL) arrangeres femdagers digital Camp for lærere om hvordan man kan bli mer inkluderende digitalt.
09.04.2021
Internasjonal konferanse om inkludering i høyere utdanning Vår søsterorganisasjon i Irland, AHEAD, arrangerer internasjonal konferanse om inkludering og tilrettelegging i høyere utdanning. Universell holder presentasjon om universell utforming av eLæring og deler funn så langt fra EU-prosjektet TINEL.
07.04.2021
LMU-møte ved NHH Universell innleder om digitalisering, lovkrav, universell utforming, eksempler og verktøy.
26.03.2021
Møte i Universells referansegruppe Universells referansegruppe representerer sju lærested, NSO og alle fagområdene. På møtene gir gruppa innspill på enhetens strategier, prosjekter og satsingsområder.
25.03.2021
Workshop i forskningsprosjekt #3 Tredje workshop i "Pathways to the World of Work" gjennomføres. Tema denne gang er muligheter og utfordringer i undervisningssituasjonen, og Universell er invitert for å holde en presentasjon om tema.
23.03.2021
LINK- møte Møte i det europeiske nettverket LINK som består av aktører og organisasjoner som arbeider med inkludering for studenter med nedsatt funksjonsevne i høyere utdanning. Nettverket møtes 2-3 ganger i året.
22.03.2021
Møte om "Tjenester for alle" Universell deltar i opprettelsen av et emne om universell utforming og tjenestedesign.
18.03.2021
Labfrokost: Læringsdesign for universell utforming UiB læringslab. Universell deler tips og perspektiver om digitalisering og universell utforming.
17.03.2021
Nettverksmøte med NAV og læresteder i Møre og Romsdal Høgskolene i Molde, Volda og NTNU Ålesund har et formalisert samarbeid med NAV i fylket. Universell er invitert for å snakke om nyheter på arbeidsfeltet innen inkludering, funksjonsnedsettelse og tilrettelegging.
09.03.2021
LMU-møte ved Samisk høgskole Universell innleder om LMU sin rolle, oppgaver og ansvar.
05.03.2021
Seminar om handlingsplan del 2 Høgskulen i Volda skal lage ny handlingsplan for inkluderende læringsmiljø, og har invitert Universell til å gjennomføre en workshop om arbeidsmetodikk og innhold.
02.03.2021
Samling med avdeling for studenttjenester Ved NTNU. Universell holder presentasjon om universell utforming og digitale læringsressurser.
17.02.2021
Workshop i forskningsprosjekt #2 Andre workshop i "Pathways to the World of Work" gjennomføres. Universell deltar i samarbeidsgruppa sammen med representanter fra NAV, NTNU Tilrettelegging, NTNU Drive,Trinity College Dublin og Universitetet på Island
15.02.2021
LMU-møte NTNU Universell holder en presentasjon om universell utforming av digitale læremidler.
08.02.2021
ECIO congress 2021 - Make inclusion a priority Nederlands konferanse om inkludering i høyere utdanning arrangert av vårt søsterorganisasjon ECIO - Expert Centre on Inclusion Education. Universell hadde en presentasjon om "Inclusive courses and UDL-training".
04.02.2021
Inkluderende digitalisering – hva har vi lært av korona? Nettsamling for kompetansenettverket for studenters suksess i høyere utdanning, i samarbeid med Universell.
27.01.2021
Seminar om handlingsplan Høgskulen i Volda skal lage ny handlingsplan for inkluderende læringsmiljø, og hadde invitert Universell til å gjennomføre en workshop om arbeidsmetodikk og innhold.
18.01.2021
TINEL digital UDL Camp I EU- prosjektet Towards Inclusive eLearning (TINEL) arrangeres femdagers digital Camp for lærere om hvordan man kan bli mer inkluderende digitalt.
17.12.2020
Workshop i forskningsprosjekt om inkludering i høyere utdanning Første workshop i forskningsprosjektet "Pathways to the World of Work" gjennomføres. Universell deltar i samarbeidsgruppa sammen med representanter fra NAV, NTNU Drive, Trinity College Dublin og Universitetet på Island.
03.11.2020
Kurs om tilrettelegging for Høgskulen på Vestlandet Universell holder webinar om tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelse. I webinaret gjennomgås verktøy og vurderinger i tilretteleggingsarbeidet, og eksempler når det gjelder undervisning, læringsaktiviteter, læremidler og vurderingsformer.
02.11.2020
Kurs for Uped UiB Universell bistår universitetspedagogikken ved UiB (Uped) med å arrangere kurs om inkludering og universell utforming av undervisning som en del av faglæreres basispedagogiske opplæring.
28.10.2020
Konferanse om Autisme i skolen JobbAktiv arrangerte konferanse om Autisme i Skolen. Universell hadde presentasjon om "Superlæreren for elever og studenter med Asperger syndrom".
08.10.2020
Konferanse om UDL Högskolan i Kristianstad arrangerer konferanse om universell utforming av læring. Universell deltar med presentasjon om inkluderende kurs og opplæring i UDL.
25.09.2020
Konstituerende møte i LMU ved UiT Universell bidrar med introduksjon samt litt nytt og nyttig for nye LMU-representanter ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.
16.09.2020
NAV konferanse om syn Konferanse for veiledere innen syn på Hjelpemiddelsentralene. Universell bidrar med en presentasjon om studenter med synsnedsettelse.
10.09.2020
LMU-seminar ved Nord universitet Universell bidro med presentasjon for LMU ved Nord universitet. Møtet ble gjennomført digitalt.
07.09.2020
TINEL digital UDeL Camp I EU- prosjektet Towards Inclusive eLearning (TINEL) arrangeres femdagers digital Camp for lærere om hvordan man kan bli mer inkluderende digitalt.
03.09.2020
LINK-møte Møte i det europeiske nettverket LINK som består av aktører og organisasjoner som arbeider med inkludering for studenter med nedsatt funksjonsevne i høyere utdanning. Nettverket møtes 2-3 ganger i året.
08.06.2020
Utdanningsseminar ved IVB Institutt for vareproduksjon og byggteknikk ved NTNU sitt utdanningsseminar. Universell bidro med presentasjon om universell utforming av digitale læringsressurser.
27.05.2020
LINK-møte Møte i det europeiske nettverket LINK som består av aktører og organisasjoner som arbeider med inkludering for studenter med nedsatt funksjonsevne i høyere utdanning. Nettverket møtes 2-3 ganger i året. Tema: erfaringer med koronapandemien.
26.05.2020
IDI-seminar ved NTNU Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU holdt seminar via Zoom. Universell bidro med presentasjon om universell utforming av digitale læringsressurser.
13.05.2020
Avslutningsseminar i valgmodul om inkluderende utdanning Universell bistår Uniped på NTNU med å arrangere valgmodul om inkluderende utdanning.
07.05.2020
Webinar for universitetsbibioteket v/ NTNU Universell samarbeider med NTNU Tilrettelegging om å arrangere et webinar om universell utforming og tilrettelegging innen syn, hørsel og dysleksi.
27.02.2020
Studentkonferanse UH-nett Vest Konferanse for studentene i universitets- og høgskolenettverket på Vestlandet. Universell bidro med innlegg om utveksling og funksjonsnedsettelser.
26.02.2020
Møte med Universells referansegruppe Universell har en referansegruppe som består av representanter fra Høgskulen i Volda, Universitetet i Sørøst-Norge, NTNU, OsloMet, Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Tromsø, samt NSO. Gruppa møtes 2 ganger i året.
12.02.2020
Kick-off Handlingsplan for UiT Universell arrangerte workshop for UiTs arbeidsgruppe som skal utarbeide ny handlingsplan for inkluderende læringsmiljø
12.02.2020
Kurs for eksamenskontoret ved UiT Universell holder kurs for ansatte som arbeider med eksamenstilrettelegging ved UiT.
06.02.2020
Møte med Studenttinget på Vestlandet Studenttinget på Vestlandet er på studietur til Trondheim. Universell møter dem for å snakke om vår rolle, læringsmiljø og universell utforming.
04.02.2020
Introdag til Unipeds valgmodul om inkluderende utdanning Universell bistår Uniped på NTNU med å planlegge og arrangere valgmodul om inkluderende utdanning.
30.01.2020
Presentasjon for Ergoterapiutdanningen v/ NTNU Universell holdt presentasjon for ansatte og studenter om universell utforming av undervisning. Sentralt tema var hvordan vi kan gjøre studenter gode i kunnskap om universell utforming.
29.01.2020
NOKUT-koferansen Universell deltar på NOKUTs konferanse om høyere utdanning 2020.
27.01.2020
Presentasjon om studenter med Asperger syndrom og ADHD Universell holder en presentasjon om tilrettelegging for studenter med ADHD og Asperger syndrom for Fagskolen i Kristiania, Campus Bergen.
14.01.2020
TINEL Camp om UDeL I EU- prosjektet Towards Inclusive eLearning (TINEL) arrangeres tredagers Camp for lærere om hvordan man kan bli mer inkluderende digitalt.
10.01.2020
Konferanse for faglærere på Chalmers Høyskole Universell deltok som keynote på Chalmers Høyskole i Sverige om inkluderende undervisning og læring.
09.12.2019
Årskonferanse NFYE Bodø. Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning. Universell bidrar med innlegg om mangfold og inkludering.
25.11.2019
Årsmøte i Nasjonalt fagråd for IKT Narvik. Universell bidrar med innlegg om universell utforming i IKT-utdanningene.
21.10.2019
LMU-seminar ved Høyskolen Kristiania Universell holder seminar for LMU-medlemmer ved Høyskolen Kristiania, Oslo.
02.10.2019
LMU-møte ved NTNU Trondheim. Universell innledet til sak om tiltaksplan mot ekstremisme.
25.09.2019
Rektorsamling i Oslo Universell bidrar med presentasjon om universell utforming og digitalisering.
03.06.2019
Referansegruppemøte Universell Universells referansegruppe møtes på USN, campus Vestfold.
05.03.2019
LMU- og AMU-møte ved UiB Fellesmøte. Universell innleder om digitalisering og universell utforming.
01.03.2019
Møte med Tilretteleggingsforum på OsloMet Universell besøker Tilretteleggingsforum v/ OsloMet for å diskutere hensiktsmessig organisering og innhold av et slikt samarbeidsforum.
14.02.2019
Workshop om universell utforming av læring Universell holder heldagsworkshop på NTNU Gjøvik sammen med universitetspedagogikken v/ NTNU.
12.02.2019
NOKUT-frokost om studiebarometeret Oslo
12.02.2019
Møte med Bufdir om universell utforming i IKT-utdanningene Oslo
11.02.2019
LMU-møte på HVL Haugesund. Universell bidrar med presentasjon for LMU.
22.01.2019
Kickoff - Handlingsplan NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet skal starte arbeidet med ny handlingsplan for et inkluderende læringsmiljø, og Universell er invitert for å holde en presentasjon om viktige satsingsområder.
21.11.2018
Arbeidsseminar med IAAP Oslo
12.11.2018
Nordic conference: Inclusive Smart City Bufdir, Oslo
29.10.2018
LMU-møte på Oslomet – storbyuniversitetet Universell bidrar med kursing og innspill
17.10.2018
Møte med studentombudene i Norge Bergen
06.09.2018
Kurs for studentrepresentanter i LMU NTNU
13.06.2018
LMU-møte og møte med tilretteleggingsnettverket Universitetet i Bergen
12.04.2018
Kurs om universell utforming av dokumenter Studentdemokratiet ved NTNU
20.03.2018
AHEAD-konferanse Dublin
13.02.2018
Temadag for faglærere Universitetet i Oslo
08.02.2018
Fagdag NLB Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek, Oslo
07.02.2018
Svensk nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø Stockholm
01.02.2018
Møte i forum for studielitteratur NLB, Oslo
26.01.2018
Referansegruppemøte Møte i referansegruppa for Universell, Oslo.
18.01.2018
Møte om studielitteratur og bibliotek Elverum, Høgskolen i Innlandet
11.01.2018
Møte med NVC og Nordisk ministerråd Stockholm
04.01.2018
Møte med Deltasenteret Workshop om universell utforming som fagbegrep i høyere utdanning, Oslo.
11.12.2017
Konferansen - Studentene skal lykkes! Bergen
06.12.2017
Møte med NSO
09.11.2017
Referansegruppemøte Møte i referansegruppa for Universell, Oslo