Elinor Jeanette Olaussen 

Seniorrådgiver
Mobil: 970 35 966 E-post: elinor.olaussen@hkdir.no

Elinor er utdannet innen psykologi og pedagogikk med mastergrad innen rådgivningspedagogikk, coaching og organisasjonsledelse.

Hun har tidligere arbeidet som veileder og tilrettelegger for studenter med funksjonsnedsettelse på NTNU, og som studiekonsulent ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Hun har erfaring med prosjekt- og utredningsarbeid, foredrag- og kursvirksomhet samt coaching av enkeltpersoner- og grupper. På Universell arbeider Elinor spesielt med rådgivning innen individuell tilrettelegging, universell utforming av læring og undervisning, overgang studier-arbeidsliv og for tettere samarbeid mellom lærested og NAV-kontor, samt koordinering av nasjonale konferanser og Universellforum.