Kjetil Knarlag 

Avdelingsdirektør
Mobil: 977 100 21 E-post: kjetil.knarlag@hkdir.no

Kjetil er Universells leder. Han har utdanning i pedagogikk og samfunnsvitenskap med hovedfag i politisk historie.

Han har i tillegg etterutdanning i universell utforming ved UMB og NTNU. Han har arbeidet 6 år som rådgiver for studenter med funksjonsnedsettelser ved NTNU, og har etablert og utviklet pådriverenheten fra starten i 2003.  Han er en mye brukt foredragsholder innen temaene inkludering og universell utforming av læringsmiljø.