Kjetil Knarlag 

Prosjektleder
Telefon: +47 73 55 06 80 Mobil: + 47 97 71 00 21 E-post: kjetil.knarlag@ntnu.no

Kjetil er Universells leder. Han har utdanning i pedagogikk og samfunnsvitenskap med hovedfag i politisk historie.

Han har i tillegg etterutdanning i universell utforming ved UMB og NTNU. Han har arbeidet 6 år som rådgiver for studenter med funksjonsnedsettelser ved NTNU, og har etablert og utviklet pådriverenheten fra starten i 2003.  Han er en mye brukt foredragsholder innen temaene inkludering og universell utforming av læringsmiljø.