Ressurser for digitalt læringsmiljø - En oversikt over ressurser som kan være til hjelp for å gjøre det digitale læringsmiljøet universelt utformet og mer inkluderende.

Zoom, Teams og universell utforming

I hvilken grad er Zoom og Microsoft Teams universelt utformet? Media LT og Universell har laget veileder om dette.

Veileder for universelt utformet video

Hvilke regler gjelder for universell utforming av video? Hva er reglene for teksting og synstolking?

Korona og enkle grep for å nå alle på nett

Digitaliseringsdirektoratet har laget en kort oversikt over enkle grep for å nå alle på nett.

Universell utforming av PDF-dokumenter

Hvordan sjekke at PDF-en du legger ut er tilgjengelig, og hva du kan gjøre for å fikse feil og mangler.

Kurs og veiledning

E-læringskurs om universell utforming,
Digitaliseringsdirektoratet

Universell utforming av dokumenter og nettsider,
Canvas-kurs, Høgskolen i Innlandet

Lovkrav og løsningsforslag for web,
Veilederportal fra Digitaliseringsdirektoratet