Støtte i studiesituasjonen - Offentlige støtteordninger

Å tilrettelegge for studenter med funksjonsnedsettelse kan være den siste puslespillbrikken som skal til for at studenten skal oppleve mestring

Det er flere instanser som tilbyr støtte og ulike tiltak for at studiesituasjonen skal bli lettere å mestre. For ansatte som koordinerer studentens tilrettelegging fra lærestedets side kan det oppleves krevende å være oppdatert på hvilke virkemidler som finnes og hvilke retningslinjer som er gjeldende.


På denne siden vil det komme en oversikt over virkemidler som NAV tilbyr studenter med nedsatt funksjonsnedsettelse. "NAV- veilederen" er et resultat av et samarbeid mellom NAV Kompetansesenter og Universell, som ble ferdigstilt i 2014. Her vil det også komme en oversikt over ordninger som Statens lånekasse tilbyr og øvrige tiltak i regi av kommunen.