Parallelle sesjoner onsdag 30. oktober, kl. 13.00-14.15

Deltakerne kan velge mellom tre kurs, hvor de må følge hele sesjonen.
Sesjonen varer i 75. minutter. 

 

A. Kurs i universell utforming og universell utforming av IKT

Her følger vi opp plenumsforedraget om universell utforming av det digitale læringsmiljø med et lynkurs i hvordan man kan utforme ulike deler av IKT universelt. I løpet av kurset vil vi få smakebiter fra e-læringskurset «Universell utforming av dokumenter og nettsider», og komme inn på enkle grep man kan gjøre for å lage tilgjengelig læringsmateriell i e-læringsplattformen Canvas. 

Kursholder, Randi Hagen, er seniorrådgiver og fagansvarlig for digitale læringsformer ved Seksjon for UH-pedagogikk og kvalitet på Høgskolen i Innlandet. 


Randi Hagen kurssesjon.pdf

 

B. Basiskurs for tilrettelegging 

Grunnopplæring for nye tilretteleggere/ veiledere. Kurset gir en innføring i arbeid med inkludering av studenter med nedsatt funksjonsevne, i alt fra lovverk til hvordan man kan arbeide proaktivt med universell utforming og praktisk med individuell tilrettelegging. 

Kursholder, Kjetil Knarlag, er Universells leder. Han har mange års erfaring som rådgiver for studenter med funksjonsnedsettelser ved NTNU og har etablert og utviklet pådriverenheten fra starten i 2003. Knarlag er mye brukt foredragsholder innen temaene inkludering og universell utforming av læringsmiljø.  

Kjetil Knarlag basiskurs tilrettelegging.pdf

 

C. Kurs i læringsmiljøarbeid

Introduksjon til arbeid med læringsmiljø med spesielt fokus på læringsmiljøutvalg (LMU). Kurset tar utgangspunkt i erfaringer med læringsmiljøarbeid nasjonalt, med bidrag fra Universitetet i Bergen som vil vise frem sin mønsterpraksis for LMU. Hensikten med kurset er å gi institusjonene ny innsikt og påfyll, slik at en kan utvikle utvalget til å levere godt på læringsmiljøsaker og bli en ressurs for både studenter og ansatte. 


Kursholder,  Bjørnar Kvernevik, arbeider ved Universell og har spesielt et ansvar for å koordinere arbeidet innen Læringsmiljøutvalgene. 


Kursholder, Per Gunnar Hillesøy er seniorrådgiver ved Universitetet i Bergen og sekretær for Læringsmiljøutvalget. 


Kursholder, Morten Stene er student og velferd og læringsmiljøansvarlig ved Studentparlamentet på Universitetet i Bergen. 

  

Bjørnar Kvernevik - Kurs i læringsmiljøarbeid (LMU).pdf

Per Gunnar Hillesøy - LMU ved UiB.pdf