Universells fagskoleprosjekt - en utredning om fagskolenes behov for støtte til tilrettelegging

Fagskoler og tilrettelegging
Regjeringens visjon er at fagskoleutdanning på sikt skal være mer attraktiv, ha flere studenter, større fagmiljøer og at fagskolesektoren som helhet skal være mer synlig og mer ettertraktet i arbeidslivet.
- Regjeringens melding til Stortinget om fagskoler

Regjeringen la høsten 2016 frem en melding om fagskolene, Stortingsmelding 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden (fagskolemeldingen).

Som en del av oppfølging fagskolemeldingen ønsker regjeringen at Universell skal kartlegge hvilket
behov fagskolene har for støtte til arbeidet med studenter med ulike funksjonsnedsettelser
og utrede aktuelle tiltak.

Universell starter arbeidet den 1. november 2017. 

Følg arbeidet med fagskoleprosjektet via våre nettsider, og ta gjerne kontakt for innspill.