Universells fagskoleprosjekt - en utredning om fagskolenes behov for støtte til tilrettelegging

Fagskoler og tilrettelegging
Regjeringens visjon er at fagskoleutdanning på sikt skal være mer attraktiv, ha flere studenter, større fagmiljøer og at fagskolesektoren som helhet skal være mer synlig og mer ettertraktet i arbeidslivet.
- Regjeringens melding til Stortinget om fagskoler
Gjennom fagskolemeldingen Fagfolk for framtiden, Meld. St. 9 (2016-2017), er Universell bedt kartlegge hvilket behov fagskolene har for støtte til arbeidet med studenter med ulike funksjonsnedsettelser og utrede aktuelle tiltak.  

Nyheter om fagskoler