Tabell 2. Har du noen varig funksjonsnedsettelse/ sykdom/ vanske?


 

Total

HUM

LPED

ØKADM

NHT

HSI

SSS

Mann

Kvinne

Under 30 år

30-39 år

40-49 år

Over 50 år

Campus-basert

Nett-/ samlinger

Nettbasert

Bevegelseshemming

0,2

0

0

0

0,2

0,2

0

0,2

0,4

0,5

0

0,2

0

0,2

0

1,1

Sterkt nedsatt syn

0,6

0

0

1,4

0,7

0,4

1,6

0,7

0,5

1,3

0,3

0

0

0,3

1,3

0

Sterkt nedsatt hørsel

0,8

0

1,9

0

1,3

0,4

0,9

1,1

0,4

0,7

0,6

0,9

2

0,5

1,3

0,3

Lese-/skrivevansker

9

4

11

5

12

7

5

11

7

10

9

9

7

10

8

9

ADHD

3,3

3,8

0

2,6

2,6

4

5,2

3,4

3,2

4,3

2,8

2,8

1,3

3,7

2,3

3,3

Psykiske lidelser

10

34

4

12

6

8

7

8

13

12

11

5

6

12

5

17

Autismespekter-forstyrrelser

0,5

1,1

0

1,4

0,3

0

0

0,4

0,5

0,9

0,5

0

0

0,7

0

0

Muskel/-skjelettlidelser

8

2

11

10

7

13

7

6

11

3

9

11

18

8

7

12

Astma, allergi, eksem

12

17

9

7

10

14

11

11

13

15

7

11

8

14

7

13

Annen varig funksjonsnedsettelse

9

21

2

9

7

9

7

7

12

9

9

9

8

10

6

9

Har ikke varig funksjonsnedsettelse

63

53

71

63

66

61

64

65

59

61

66

62

61

59

70

56

 

Tilbake til Rapport: Inkludering og tilrettelegging i fagskolen