Finn ressurs

Nyhet

Studielitteratur på lydbok for fagskolestudenter

Universell fått midler fra Kunnskapsdepartementet for å utvide Norsk lyd-og blindeskriftbiblioteks tilbud av studielitteratur for fagskolen. 65 nye titler for tekniske fag og helsefag er nå tilgjengelig hos NLB.

Nyhet

Studielitteratur på lydbok for fagskolestudenter

Universell fått midler fra Kunnskapsdepartementet for å utvide Norsk lyd-og blindeskriftbiblioteks tilbud av studielitteratur for fagskolen. 65 nye titler for tekniske fag og helsefag er nå tilgjengelig hos NLB.

Artikkel

Studielitteratur på lydbok for fagskolestudenter

Fagskolestudent med dysleksi eller svekket syn? ADHD og vansker med konsentrasjon? Nå er tilbudet av studielitteratur som lydbok og elektronisk tekst utvidet hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB).

Nyhet

Tildeling av stimuleringsmidler 2020

9 prosjekter fikk tilskudd fra Universell til kompetansehevende prosjekter om universell utforming i 2020.

Artikkel

Tildelinger 2020

Universell lyste ut 1 700 000 kroner i stimuleringsmidler fra Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet (brev til utdanningsinstitusjonene den 24.6.2020), med søknadsfrist 18.9.2020. Prosjektene skal gjennomføres i 2021, og rapporteres til Universell senest 1. februar 2022. Vi fikk inn 16 søknader, og 9 av søknadene fikk støtte fra Universell. Den totale søknadssummen var på 4 902 121 kroner. Etter å ha fått økt rammen noe, ble det delt ut til sammen 2 150 000 kroner til prosjekter i 2020.

Nyhet

Studentmobilitet for alle

Stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet er lansert. Regjeringen har høye ambisjoner for studenter med funksjonsnedsettelse

Nyhet

Internasjonal studentmobilitet for alle

Nylig ble stortingsmeldingen "En verden av muligheter. Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning" lansert. Regjeringen har høye ambisjoner for utveksling - også for studenter med funksjonsnedsettelse

Publikasjon

Laboriatorier


Artikkel

Ordbok


Artikkel

Sjekklister