Finn ressurs

Nyhet

Stipend for studenter med bevegelseshemninger

Stiftelsen Sophies Minde lyser ut nytt stipend for studenter med bevegelseshemninger. Frist: 15. september 2022.

Nyhet

Stipend for studenter med bevegelseshemninger

Stiftelsen Sophies Minde lyser ut nytt stipend for studenter med bevegelseshemninger. Frist: 15. september 2022.

Nyhet

Stipend for studenter med bevegelseshemninger

Stiftelsen Sophies Minde lyser ut nytt stipend for studenter med bevegelseshemninger. Frist: 15. september 2022.

Artikkel

Faglige stimuleringsmidler 2022

Kulturdepartementet har stilt 1 829 000 kroner til disposisjon for Universell. Midlene skal gå til å styrke universell utforming som fag- og kunnskapsområde i relevante studieprogram og emner.

Artikkel

Læringsmiljømidler 2022

Universell lyser ut 1,3 millioner kroner til prosjekter om universell utforming som strategi for inkludering, med mål om bedring av og økt kunnskap om studentenes læringsmiljø. Det er universiteter, høyskoler og fagskoler som kan søke om tilskudd, og søknadsfristen er 10. juni.

Nyhet

Byggseminaret 2022

Onsdag 8. juni 2022 inviterer vi, i samarbeid med NTNU i Gjøvik, til faglig påfyll for alle som er opptatt av universell utforming av bygg og uteområder i universitets- og høyskolesektoren.

Nyhet

Tildeling av tilskudd i 2021

11 prosjekter fikk tilskudd fra Universell til prosjekter om universell utforming i 2021.

Artikkel

Tildelinger 2021

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, ved avdeling Universell, lyste ut 2 800 000 kroner i stimuleringsmidler fra Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet (brev til utdanningsinstitusjonene den 11.8.2021 og 28.9.2021). Det var mulig å søke på to forskjellige tilskuddsordninger. Vi fikk inn 17 søknader og det ble tildelt totalt 2 091 128 kroner.

Nyhet

Søk om læringsmiljømidler

Endelig kan du søke om tilskudd for universell utforming av læringsmiljø. Søknadsfristen er 22. oktober, og man kan søke om inntil 200 000 kroner.

Nyhet

Ny handlingsplan fra regjeringen om universell utforming

Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2021-2025 ble lansert 16. august. Handlingsplanen inneholder 65 tiltak om universell utforming på sentrale samfunnsområder.