Finn ressurs

Nyhet

Forslag til endringer i UH-lov

Fredag 26.3 lanserte Kunnskapsdepartementet forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven.

Nyhet

Påstartet tilsyn i høyere utdanning

Tilsynet for universell utforming av IKT har varslet Universitetet i Bergen (UiB) og Handelshøyskolen BI at de vil gjennomføre tilsyn i løpet av mars-april.

Nyhet

Internasjonalt påfyll om inkludering

AHEAD arrangerer internasjonal konferanse om inkludering og tilrettelegging i høyere utdanning.

Nyhet

NLB har nye talesynteser

Nå kommer studiebøker, aviser og tidsskrifter fra Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB) med nye stemmer; Clara leser på bokmål og Hulda på nynorsk.

Nyhet

Webinar om inkluderende mobilitet

Våre søsterorganisasjoner i Belgia og Irland arrangerer konferanse om mobilitet for studenter med nedsatt funksjonsevne.

Nyhet

Hjelpetelefon for studenter som sliter

Mental Helse åpner et nytt tilbud for alle studenter og elever som trenger noen å snakke med.

Nyhet

Årets konferanse blir digital

Universell arrangerer lunsj-til-lunsj webinar 25.-26. mai om inkludering i høyere utdanning. Arrangementet er gratis og du kan være med å påvirke programmet.

Nyhet

Universell blir del av nytt direktorat

Kunnskapsdepartementet oppretter Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Universell skal flyttes fra NTNU og inn i det nye direktoratet fra 1. juli.

Nyhet

Fargeveileder for skolebygg

Universell utforming AS og KOI Fargestudio lanserer fargeveileder for skolebygg.

Nyhet

Årets konferanse blir digital

Universell arrangerer lunsj-til-lunsj webinar 25.-26. mai om inkludering i høyere utdanning.