Finn ressurs

Artikkel

Lover og regler


Nyhet

Stimuleringsmidler 2020

Universell lyser ut 1,7 millioner kroner til prosjekter som skal øke omfanget av universell utforming som fag- og kunnskapsområde i høyere utdanning.

Nyhet

Stimuleringsmidler 2020

Universell lyser ut 1,7 millioner kroner til prosjekter som skal øke omfanget av universell utforming som fag- og kunnskapsområde i høyere utdanning.

Artikkel

Evalueringskriterier

Søknader om stimuleringsmidler vurderes etter en liste av kriterier. Punktene er koblet til forskjellige felter i søknadsskjemaet.

Bok

Inkluderende arkitektur

Utgivelsesår: 2018

Denne boken setter søkelyset på universell utforming som arkitektonisk begrep og metodisk tilnærming. Inkluderende arkitektur er et begrep som rommer flere brukere enn funksjonshemmede, og som samtidig har både en sosial, sanselig, funksjonell og verdimessig tilnærming til arkitekturen.

Nyhet

Erfaringer med IKT for personer med funksjonsnedsettelse

Proba har undersøkt hvordan digitale tjenester som nettsider, apper og automater oppleves for personer med nedsatt funksjonevne.

Nyhet

LMU-kartlegging 2020

Universell har kartlagt aktiviteten og virksomheten i læringsmiljøutvalgene i perioden etter 12. mars.

Nyhet

Høringssvar: Ny universitets- og høyskolelov

Universell har skrevet høring til forslaget om ny universitets- og høyskolelov, hvor læringsmiljø, universell utforming, tilrettelegging og læringsmiljøutvalg har fått egne paragrafer.

Artikkel

Høringssvar: Ny universitets- og høyskolelov

Universitets- og høyskolelovutvalget leverte i februar 2020 forslaget til ny universitets- og høyskolelov. I utredningen behandles blant annet læringsmiljø, universell utforming, tilrettelegging og læringsmiljøutvalg i kapittel 19, og læringsmiljø har i forslaget fått egen lovparagraf. Her er Universell sitt høringssvar.

Nyhet

Dysleksi i fagskolen - en veileder til individuell tilrettelegging

Universell har laget en veileder rettet mot ansatte i fagskolen om hvordan individuell tilrettelegging for studenter med lese- og skrivevansker kan ivaretas.