Finn ressurs

Publikasjonskapittel

Rapport: Inkludering og tilrettelegging i fagskolen: Konklusjoner og veien videre


Publikasjonskapittel

Rapport: Inkludering og tilrettelegging i fagskolen: Vurdering - tiltak i lys av problemstillingene


Publikasjonskapittel

Rapport: Inkludering og tilrettelegging i fagskolen: Studentundersøkelsen


Publikasjonskapittel

Rapport: Inkludering og tilrettelegging i fagskolen: Om oppdraget


Publikasjonskapittel

Rapport: Inkludering og tilrettelegging i fagskolen: Sammendrag


Nyhet

Hefte om studieteknikk for studenter med lese- og skrivevansker

I forbindelse med studiestart er alle fagskoler kontaktet og tilbudt trykt utgave av heftet Kunsten å lære; med råd og tips til studenter som opplever tekst som utfordrende.

Nyhet

Seminar om læringsmiljøundersøkelsen for fagskolen

Universell og Fagskolen Kristiania inviterte i juni til seminar om oppfølging av den nasjonale læringsmiljøundersøkelsen.

Publikasjon

Kunsten å lære

Studenter med ulike funksjonsnedsettelser kan ha utfordringer med å tilnærme seg trykket tekst. Spesielt studenter med lese- og skrivevansker, eller de som av ulike årsaker har konsentrasjonsvansker, kan særlig se bøker og større artikler som betydelige hindre for å nå læringsmål. På liknende vis kan en oppgavetekst til eksamen skape bekymring hos den enkelte – og behov for tilrettelegging.

Nyhet

Stipend for studenter med bevegelseshemninger

Stiftelsen Sophies Minde lyser ut nytt stipend for studenter med bevegelseshemninger. Frist: 15. september 2019.

Nyhet

Rapport: Universell utforming av digitale læremidler

I hvilken grad er utdanningsinstitusjoner og andre relevante aktører forberedt på å oppfylle kravene til universell utforming av digitale læremidler?