Finn ressurs

Artikkel

Tildelinger 2022

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, ved avdeling for universell utforming og læringsmiljø, lyste ut 3 100 000 kroner i stimuleringsmidler fra Kultur- og likestillingsdepartementet i 2022. Totalt ble det tildelt 2 809 540 kroner til institusjonene.

Nyhet

Midler til universell utforming 2023

Nå kan du søke midler fra Kompetansehevingsprogrammet for universell utforming. Søknadsfrist er 25.9.2023.

Artikkel

Kompetansehevingsprogrammet for universell utforming 2023


Artikkel

Vi hjelper deg med universell utforming av det digitale læringsmiljøet

Det digitale læringsmiljøet er en vesentlig del av studiehverdagen. For at alle studenter skal kunne delta i studiene, må de digitale løsningene være universelt utformet. Vi kan hjelpe deg et stykke på vei.

Nyhet

Webinar om universell utforming

UHR og HK-dir arrangerer webinar om universell utforming i praksis, 8.6.2023

Nyhet

Hvordan lage tilgjengelighetserklæring?

Få hjelp til å skrive en tilgjengelighetserklæring for ditt nettsted.

Artikkel

Hvordan lage tilgjengelighetserklæring

Fra 1. februar 2023 skal offentlige virksomheter i høyere utdanning ha en tilgjengelighetserklæring for sine nettsteder og nettbaserte løsninger.

Nyhet

Mentorwebinar

16.november arrangerte vi webinar for ansatte ved lærestedene som arbeider med NAVs mentorordning for studenter med funksjonsnedsettelse.

Nyhet

Universellforum 2022

Årets Universellforum ble arrangert 25. oktober i Oslo, i samarbeid med Høyskolen Kristiania.

Nyhet

Mentorrapport

HK-dir har gjennomført en kartlegging av nytteverdi og organisering av mentortilbudet for studenter med funksjonsnedsettelse.