Finn ressurs

Nyhet

Tildeling av tilskudd i 2021

11 prosjekter fikk tilskudd fra Universell til prosjekter om universell utforming i 2021.

Artikkel

Tildelinger 2021

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, ved avdeling Universell, lyste ut 2 800 000 kroner i stimuleringsmidler fra Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet (brev til utdanningsinstitusjonene den 11.8.2021 og 28.9.2021). Det var mulig å søke på to forskjellige tilskuddsordninger. Vi fikk inn 17 søknader og det ble tildelt totalt 2 091 128 kroner.

Nyhet

Byggseminaret 2021

Oppdatert 08.12.21: Pga. koronasituasjonen er seminaret avlyst og vil bli flyttet til våren 2022.

Nyhet

Søk om læringsmiljømidler

Endelig kan du søke om tilskudd for universell utforming av læringsmiljø. Søknadsfristen er 22. oktober, og man kan søke om inntil 200 000 kroner.

Nyhet

Ny handlingsplan fra regjeringen om universell utforming

Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2021-2025 ble lansert 16. august. Handlingsplanen inneholder 65 tiltak om universell utforming på sentrale samfunnsområder.

Nyhet

Ny handlingsplan fra regjeringen om universell utforming

Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2021-2025 ble lansert 16. august. Handlingsplanen inneholder 65 tiltak om universell utforming på sentrale samfunnsområder.

Artikkel

Faglige stimuleringsmidler 2021

Kulturdepartementet har stilt 1,8 millioner kroner til disposisjon for Universell. Midlene skal gå til å styrke universell utforming som fag- og kunnskapsområde i relevante studieprogram og emner.

Nyhet

Universell blir HK-dir: Hva betyr det for deg?

Torsdag 1.juli blir Universell en del av det nyopprettede Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Hva innebærer det i praksis for deg?

Nyhet

WAD innlemmes i norsk lov

EU sitt webdirektiv - WAD - skal innlemmes i norsk lov. Det medfører endringer i likestillings- og diskrimineringslovens bestemmelser.

Nyhet

WAD innlemmes i norsk lov

EU sitt webdirektiv - WAD - skal innlemmes i norsk lov. Det medfører endringer i likestillings- og diskrimineringslovens bestemmelser.