Finn ressurs

Artikkel

Eksempler på mandat for LMU

Mandat, regler, retningslinjer. Det finnes flere navn på dette, men felles er at innholdet regulerer hvordan LMU arbeider og hvilket ansvar det har ved institusjonen.

Nyhet

Statusmåling universell utforming av IKT 2018

Tilsynet for universell utforming av IKT (Difi) har målt status for universell utforming av 278 nettsider i privat og offentlig sektor. Flere høyere utdanningsinstitusjoner er blant de som er kartlagt.

Artikkel

Statusmåling uu av IKT 2018

Tilsynet for universell utforming av IKT (Difi) har målt status for universell utforming av 278 nettsider i privat og offentlig sektor. Flere høyere utdanningsinstitusjoner er blant de som er kartlagt. Resultatene ble annonsert i en pressemelding fra Difi 13. desember.

Nyhet

Statusmåling universell utforming av IKT 2018

Tilsynet for universell utforming av IKT (Difi) har målt status for universell utforming av 278 nettsider i privat og offentlig sektor. Flere høyere utdanningsinstitusjoner er blant de som er kartlagt.

Nyhet

LMU ved UiT: retningslinjer for mobbing og trakassering

Nye retningslinjer for håndtering av varsler om mobbing og trakassering mellom studenter er vedtatt.

Artikkel

LMU ved UiT: retningslinjer for håndtering av mobbing og trakassering

Nye retningslinjer for håndtering av varsler om mobbing og trakassering mellom studenter er vedtatt.

Nyhet

LMU ved UiT: retningslinjer for mobbing og trakassering

Nye retningslinjer for håndtering av varsler om mobbing og trakassering mellom studenter er vedtatt.

Nyhet

Byggseminaret

27. november ble årets Byggseminar arrangert på NTNU i Trondheim. Målgruppen for seminaret var ansatte ved eiendoms-/driftsenheter ved universiteter og høyskoler i Norge.

Nyhet

Økonomisk støtte 2018

Universell lyser ut 2,7 millioner i økonomisk støtte til prosjekter om universell utforming i universitets- og høyskolesektoren. Søknadsfrist er 23. november.

Artikkel

Stimuleringsmidler 2018

På vegne av Kunnskapsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet lyser Universell ut midler med søknadsfrist 23. november 2018. Universell har totalt kr. 2.700.000 til disposisjon for søknader fra universitets- og høyskolesektoren.