Finn ressurs

Nyhet

Stipend for studenter med bevegelseshemninger

Stiftelsen Sophies Minde lyser ut nytt stipend for studenter med bevegelseshemninger. Frist: 15. september 2019.

Nyhet

Rapport: Universell utforming av digitale læremidler

I hvilken grad er utdanningsinstitusjoner og andre relevante aktører forberedt på å oppfylle kravene til universell utforming av digitale læremidler?

Publikasjonskapittel

Rapport: Universell utforming av digitale læremidler: Litteratur


Publikasjonskapittel

Rapport: Universell utforming av digitale læremidler: Konklusjon


Publikasjonskapittel

Rapport: Universell utforming av digitale læremidler: Kjennskap til krav om uu


Publikasjonskapittel

Rapport: Universell utforming av digitale læremidler: Status - bruk og utforming av digitale læremidler


Publikasjonskapittel

Rapport: Universell utforming av digitale læremidler: Tilretteleggingsarbeidet i UH-sektoren


Publikasjonskapittel

Rapport: Universell utforming av digitale læremidler: Rammevilkår og aktører


Publikasjonskapittel

Rapport: Universell utforming av digitale læremidler: Metode


Publikasjonskapittel

Rapport: Universell utforming av digitale læremidler: Innledning