Finn ressurs

Artikkel

test area

This it the test area made for the UDL CAMP 1 in Oslo. Download your documents from the sidebar.

Nyhet

Veileder: universell utforming av video

Veilederen er en praktisk guide for hvordan du kan tilrettelegge video i undervisningssektoren. Den er ment for både faglærere og avdelinger som jobber med videoproduksjon på lærestedene.

Publikasjonskapittel

Veileder for universelt utformet video: Relevante ressurser


Publikasjonskapittel

Veileder for universelt utformet video: Synstolking


Publikasjonskapittel

Veileder for universelt utformet video: Teksting


Publikasjon

Veileder for universelt utformet video

Veilederen er en praktisk guide for hvordan du kan tilrettelegge video i undervisningssektoren. Den er ment for både faglærere og avdelinger som jobber med videoproduksjon på lærestedene (f.eks. multimediasentrene). Den redegjør for teksting for hørselshemmede og synstolking for synshemmede, og når ulike typer av teksting og synstolking bør brukes.

Artikkel

testsider

Her kan du laste ned testdokumenter

Nyhet

Synstolking

Media LT har utviklet en veileder for produksjon av universelt utformede undervisningsvideoer.

Nyhet

Studie om underviseres erfaring med inkludering

Rannveig Svendby arbeider med et postdoktorstudie om inkludering i høyere utdanning.

Nyhet

Universellprisen 2019

Endelig var det klart for en ny vinner av Universells tilgjengelighetspris for høyere utdanning.