Finn ressurs

Artikkel

Ny UH-lov 2018

Universell arbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet som et nasjonalt senter og pådriverenhet for inkludering, universell utforming, tilrettelegging og læringsmiljøutvalg (LMU) i høyere utdanning. Universell er plassert ved NTNU, men arbeider med og for alle norske utdanningsinstitusjoner, og uttaler seg på selvstendig grunnlag i alle saker.

Artikkel

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)


Publikasjonskapittel

Strategi 2019-2022: Faste oppdrag og tilbud


Publikasjonskapittel

Strategi 2019-2022: Strategiske områder


Publikasjonskapittel

Strategi 2019-2022: Målgrupper og nettverk


Publikasjonskapittel

Strategi 2019-2022: Konkretisering av visjoner og mål


Publikasjon

Inkludering og tilrettelegging i fagskolen

Universell har gjennomført en kartlegging av fagskolenes behov for støtte i arbeidet med tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne, samt foreslått tiltak for å støtte opp sektorens arbeid på feltet.

Publikasjonskapittel

Virksomhetsplan 2019: Samarbeid


Publikasjonskapittel

Virksomhetsplan 2019: Overordnede satsinger på tvers av fagområder


Publikasjonskapittel

Virksomhetsplan 2019: Inkludering og tilrettelegging i fagskolen