Finn ressurs

Nyhet

Høringssvar: Ny universitets- og høyskolelov

Universell har skrevet høring til forslaget om ny universitets- og høyskolelov, hvor læringsmiljø, universell utforming, tilrettelegging og læringsmiljøutvalg har fått egne paragrafer.

Artikkel

Høringssvar: Ny universitets- og høyskolelov

Universitets- og høyskolelovutvalget leverte i februar 2020 forslaget til ny universitets- og høyskolelov. I utredningen behandles blant annet læringsmiljø, universell utforming, tilrettelegging og læringsmiljøutvalg i kapittel 19, og læringsmiljø har i forslaget fått egen lovparagraf. Her er Universell sitt høringssvar.

Nyhet

Dysleksi i fagskolen - en veileder til individuell tilrettelegging

Universell har laget en veileder rettet mot ansatte i fagskolen om hvordan individuell tilrettelegging for studenter med lese- og skrivevansker kan ivaretas.

Publikasjonskapittel

Dysleksi i fagskolen - en veileder til individuell tilrettelegging: Om veilederen


Nyhet

Dysleksi i fagskolen - en veileder til individuell tilrettelegging

Universell har laget en veileder rettet mot ansatte i fagskolen om hvordan individuell tilrettelegging for studenter med lese- og skrivevansker kan ivaretas.

Artikkel

Stimuleringsmidler 2020

Kulturdepartementet har stilt 1,7 millioner kroner til disposisjon for Universell. Midlene skal gå til å styrke universell utforming som fag- og kunnskapsområde i relevante studieprogram og emner.

Nyhet

Universell utforming i Zoom og Teams

Media LT har sammen med Universell testet ut Zoom og Microsoft Teams og laget en veileder om universell utforming og tips for bedre tilgjengelighet.

Nyhet

Digital undervisning og nedsatt hørsel

Hva er viktig å tenke på når digital undervisning skal gjøres tilgjengelig for studenter med nedsatt hørsel? Tips fra HLF Briskeby og Universell.

Publikasjonskapittel

Dysleksi i fagskolen - en veileder til individuell tilrettelegging: Eksempler på kartleggingsverktøy


Publikasjonskapittel

Dysleksi i fagskolen - en veileder til individuell tilrettelegging: Ikke-utredete studenter