Finn ressurs

Nyhet

Læringsmiljøundersøkelse for fagskolen

Universell presenterer rapport fra studentundersøkelsen om læringsmiljø, helse og trivsel på fagskoler 2018.

Nyhet

Pris for gode inkluderingstiltak

Universell er en av mange partnere i et EU-prosjekt om universell utforming av IKT og universell utforming av læring.

Artikkel

Bedre tilbud til personer med nevropsykiatriske vansker

Autisme- og touretteutvalget har fått i oppdrag fra Stortinget å gjennomgå, vurdere og forbedre dagens situasjon for personer med nevropsykiatriske vansker.

Nyhet

Bedre tilbud til personer med nevropsykiatriske vansker

Autisme- og touretteutvalget har fått i oppdrag fra Stortinget å gjennomgå, vurdere og forbedre dagens situasjon for personer med nevropsykiatriske vansker.

Artikkel

Eksempler på mandat for LMU

Mandat, regler, retningslinjer. Det finnes flere navn på dette, men felles er at innholdet regulerer hvordan LMU arbeider og hvilket ansvar det har ved institusjonen.

Nyhet

Statusmåling universell utforming av IKT 2018

Tilsynet for universell utforming av IKT (Difi) har målt status for universell utforming av 278 nettsider i privat og offentlig sektor. Flere høyere utdanningsinstitusjoner er blant de som er kartlagt.

Artikkel

Statusmåling uu av IKT 2018

Tilsynet for universell utforming av IKT (Difi) har målt status for universell utforming av 278 nettsider i privat og offentlig sektor. Flere høyere utdanningsinstitusjoner er blant de som er kartlagt. Resultatene ble annonsert i en pressemelding fra Difi 13. desember.

Nyhet

Statusmåling universell utforming av IKT 2018

Tilsynet for universell utforming av IKT (Difi) har målt status for universell utforming av 278 nettsider i privat og offentlig sektor. Flere høyere utdanningsinstitusjoner er blant de som er kartlagt.

Nyhet

LMU ved UiT: retningslinjer for mobbing og trakassering

Nye retningslinjer for håndtering av varsler om mobbing og trakassering mellom studenter er vedtatt.

Artikkel

LMU ved UiT: retningslinjer for håndtering av mobbing og trakassering

Nye retningslinjer for håndtering av varsler om mobbing og trakassering mellom studenter er vedtatt.