Finn ressurs

Nyhet

Sektoranbefaling for teksting av video

HK-dir anbefaler hvordan institusjonene kan prioritere teksting av video.

Artikkel

Sektoranbefaling for teksting av video

HK-dir har i oppdrag fra KD om å bistå høyere utdanningsinstitusjoner med å nå lov- og forskriftskrav om universell utforming. Teksting av video er et viktig tema for sektoren, og direktoratet anbefaler her konkrete prioriteringer.

Nyhet

Ny møteplass - Universellforum på nett

Vi lanserer Universellforum på nett, en møteplass i Teams for ansatte som arbeider med tilrettelegging og universell utforming i høyere utdanning.

Nyhet

Hvordan lage tilgjengelighetserklæring?

Få hjelp til å skrive tilgjengelighetserklæring for ditt nettsted.

Artikkel

Tildelinger 2022

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, ved avdeling for universell utforming og læringsmiljø, lyste ut 3 100 000 kroner i stimuleringsmidler fra Kultur- og likestillingsdepartementet i 2022. Totalt ble det tildelt 2 809 540 kroner til institusjonene.

Nyhet

Midler til universell utforming 2023

Fristen for å søke midler fra Kompetansehevingsprogrammet for universell utforming var 25.9.2023.

Artikkel

Kompetansehevingsprogrammet for universell utforming 2023


Artikkel

Vi hjelper deg med universell utforming av det digitale læringsmiljøet

Det digitale læringsmiljøet er en vesentlig del av studiehverdagen. For at alle studenter skal kunne delta i studiene, må de digitale løsningene være universelt utformet. Vi kan hjelpe deg et stykke på vei.

Nyhet

Webinar om universell utforming

UHR og HK-dir arrangerer webinar om universell utforming i praksis, 8.6.2023

Artikkel

Hvordan lage tilgjengelighetserklæring

Fra 1. februar 2023 skal offentlige virksomheter i høyere utdanning ha en tilgjengelighetserklæring for sine nettsteder og nettbaserte løsninger.