Finn ressurs

Nyhet

Tilrettelegging i koronatiden

Koronatiden medfører at arbeidssituasjonen og læringsmiljøet snus på hodet. Vi har forsøkt å samle anbefalinger rundt tilgjengelighet og tilrettelegging i denne veiederen.

Nyhet

Tilrettelegging i koronatiden

Koronatiden medfører at arbeidssituasjonen og læringsmiljøet snus på hodet. Vi har forsøkt å samle anbefalinger rundt tilgjengelighet og tilrettelegging i en veileder

Artikkel

Tilrettelegging i korontiden

Koronatiden medfører at arbeidssituasjonen og læringsmiljøet snus på hodet. Vi har forsøkt å samle avklaringer og anbefalinger rundt tilgjengelighet og tilrettelegging i denne veiederen.

Nyhet

Universell utforming i Zoom, Teams og Adobe Connect

Universell og Media LT tester om digitale verktøy for undervisning er universelt utformet.

Nyhet

Tildeling av stimuleringsmidler 2019

10 prosjekter fikk tilskudd fra Universell til kompetansehevende prosjekter om universell utforming i 2019.

Artikkel

Tildelinger 2019

Universell lyste ut 1 700 000 kroner i stimuleringsmidler fra Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet (brev til utdanningsinstitusjonene den 24.6.2019), med søknadsfrist 15.9.2019. Prosjektene skal gjennomføres i 2020, og rapporteres til Universell senest 1. februar 2021. Vi fikk inn 11 søknader, og 10 av søknadene falt innenfor søknadskriteriene fra Universell. Den totale søknadssummen var på 2 928 657 kroner. Det ble delt ut til sammen 2 016 850 kroner til prosjekter i 2019

Nyhet

NOU om autisme og tourettes

Autisme- og touretteutvalget har levert sin utredning. Flere anbefalinger berører tilretteleggingsarbeidet i høyere utdanning.

Nyhet

NOU fra Universitets- og høyskolelovutvalget

13. februar 2020 la Universitets- og høyskolelovutvalget fram sin utredning. Utredningen inneholder flere viktige forslag til endringer som berører inkludering, universell utforming, tilrettelegging og læringsmiljøutvalg.

Artikkel

test area

This it the test area made for the UDL CAMP 1 in Oslo. Download your documents from the sidebar.

Nyhet

Veileder: universell utforming av video

Veilederen er en praktisk guide for hvordan du kan tilrettelegge video i undervisningssektoren. Den er ment for både faglærere og avdelinger som jobber med videoproduksjon på lærestedene.