Finn ressurs

Nyhet

Byggseminaret 2021

Onsdag 15. desember 2021 inviterer Universell til årets byggseminar på NTNU Gjøvik. Hovedmålgruppen er ansatte ved eiendoms-/driftsenheter på universiteter og høgskoler.

Nyhet

Søk om læringsmiljømidler

Endelig kan du søke om tilskudd for universell utforming av læringsmiljø. Søknadsfristen er 22. oktober, og man kan søke om inntil 200 000 kroner.

Nyhet

Ny handlingsplan fra regjeringen om universell utforming

Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2021-2025 ble lansert 16. august. Handlingsplanen inneholder 65 tiltak om universell utforming på sentrale samfunnsområder.

Nyhet

Ny handlingsplan fra regjeringen om universell utforming

Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2021-2025 ble lansert 16. august. Handlingsplanen inneholder 65 tiltak om universell utforming på sentrale samfunnsområder.

Artikkel

Faglige stimuleringsmidler 2021

Kulturdepartementet har stilt 1,8 millioner kroner til disposisjon for Universell. Midlene skal gå til å styrke universell utforming som fag- og kunnskapsområde i relevante studieprogram og emner.

Nyhet

Universell blir HK-dir: Hva betyr det for deg?

Torsdag 1.juli blir Universell en del av det nyopprettede Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Hva innebærer det i praksis for deg?

Nyhet

WAD innlemmes i norsk lov

EU sitt webdirektiv - WAD - skal innlemmes i norsk lov. Det medfører endringer i likestillings- og diskrimineringslovens bestemmelser.

Nyhet

WAD innlemmes i norsk lov

EU sitt webdirektiv - WAD - skal innlemmes i norsk lov. Det medfører endringer i likestillings- og diskrimineringslovens bestemmelser.

Nyhet

Midler til universell utforming

Universell lyser ut 2,8 millioner kroner til prosjekter om universell utforming i sektoren. Nytt av året er en million til uu som strategi for inkludering.

Nyhet

Webinarer for fagskolen

Universell og Studentombudet for Fagskolene på Østlandet tilbyr fagskoleansatte webinarer om universell utforming og tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser.