Finn ressurs

Artikkel

Statusmåling uu av IKT 2018

Tilsynet for universell utforming av IKT (Difi) har målt status for universell utforming av 278 nettsider i privat og offentlig sektor. Flere høyere utdanningsinstitusjoner er blant de som er kartlagt. Resultatene ble annonsert i en pressemelding fra Difi 13. desember.

Artikkel

Økonomisk tilskudd 2017

Universell tildelte stimuleringsmidler til 12 ulike prosjekter ved 9 utdanningsinstitusjoner i 2017. Prosjektene som ble støttet hadde et bredt spenn og høy kvalitet. Det ble tildelt totalt kr. 2.190.000 fra Universell i 2017.

Artikkel

Nye krav til universell utforming av IKT

Den nye likestillings- og diskrimineringsloven trådte i kraft første januar 2018. Kravene til universell utforming av IKT i lovens paragraf 18 med forskrift gjelder nå også universiteter, høgskoler og fagskoler.