Finn ressurs

Nyhet

LMU-kartlegging 2020

Universell har kartlagt aktiviteten og virksomheten i læringsmiljøutvalgene i perioden etter 12. mars.

Nyhet

LMU-kartlegging 2020

Universell har kartlagt aktiviteten og virksomheten i læringsmiljøutvalgene i perioden etter 12. mars.

Artikkel

LMU ved UiT: retningslinjer for håndtering av mobbing og trakassering

Nye retningslinjer for håndtering av varsler om mobbing og trakassering mellom studenter er vedtatt.

Nyhet

LMU ved UiT: retningslinjer for mobbing og trakassering

Nye retningslinjer for håndtering av varsler om mobbing og trakassering mellom studenter er vedtatt.

Nyhet

LMU-forum 2018: Presentasjoner og oppsummering

Universell og Universitetet i Sørøst-Norge inviterte til LMU-forum torsdag den 13.9.2018. Seminaret fant sted ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Drammen.

Artikkel

Evaluering av LMU

Oxford Research har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet evaluert ordningen med læringsmiljøutvalg (LMU).

Nyhet

Ordningen med LMU er evaluert

Oxford Research har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet evaluert ordningen med læringsmiljøutvalg (LMU).

Nyhet

LMU skal evalueres

Oxford Research skal på oppdrag for Kunnskapsdepartementet evaluere ordningen med læringsmiljøutvalg.

Nyhet

LMU i NORD er i rute!

De ligger ikke på latsiden fusjonskameratene fra tidligere Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna - nå NORD universitet.

Nyhet

Dialogmøter for effektivt LMU-arbeid

Hvem skulle trodd at NOKUTs evaluering av kvalitetssystemet ved UIB, skulle bære så gode frukter som det har gjort?