Finn ressurs

Publikasjon

Universellrapport 1:2017 - Equity in Student Mobility in Nordic Higher Education (ESMHE)

The ESMHE project is a result of an initiative by the Nordic Committee of Senior Officials for Education and Research (ÄK-U), which implements the policy of the Nordic Council of Ministries of Education and Research (MR-U). The project is a part of the Nordic “Action Plan for Nordic Co-operation on Disability 2015 – 2017”.

Publikasjon

Studenter med ADHD og Asperger syndrom

Stadig flere rådgivere for studenter med nedsatt funksjonsevne angir at de møter et økende antall av studenter som har ADHD og/eller Asperger syndrom. I studentmassen rapporterer hele 1,7 % av studentene å ha en form for nevroutviklingsforstyrrelse.

Publikasjon

Mentor for studenter med funksjonsnedsettelse

HK-dir har gjennomført en kartlegging av nytteverdi og organisering av mentortilbudet for studenter med funksjonsnedsettelse. Formålet er å synliggjøre mentortiltaket generelt, belyse nytteverdi for ulike aktører, og foreslå grep som kan kvalitetssikre og effektivisere ordningen.

Publikasjon

Mangfold og ulikhet i et læringsmiljøperspektiv

I anledning LMU-forum 2013 hvor temaet var "Mangfold og ulikhet", skrev sosiolog Jo Ese ved Høgskolen i Østfold en artikkel om dette temaet i et læringsmiljøperspektiv.