Finn ressurs

Artikkel

Studielitteratur på lydbok for fagskolestudenter

Fagskolestudent med dysleksi eller svekket syn? ADHD og vansker med konsentrasjon? Nå er tilbudet av studielitteratur som lydbok og elektronisk tekst utvidet hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB).

Publikasjon

Rapport: Inkludering og tilrettelegging i fagskolen

I Fagfolk for fremtiden, Meld. St. 9 (2016-2017), er Universell bedt kartlegge hvilket behov fagskolene har for støtte til arbeidet med studenter med ulike funksjonsnedsettelser og utrede aktuelle tiltak.