Finn ressurs

Publikasjon

Dysleksi i fagskolen - en veileder til individuell tilrettelegging

Veilederen retter seg mot alle ansatte i fagskolen og ser på hvilke konkrete tilretteleggingstiltak studenter med lese- og skrivevansker kan ha nytte av. Den tar også for seg hva de nye lovkravene innebærer og hvordan fagskolene i praksis kan organisere arbeidet med individuell tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser. Ta kontakt for å få trykte eksemplarer kostnadsfritt tilsendt.

Artikkel

PDF

Denne artikkelen tar for seg hvordan du kan sikre at PDF-filene du legger ut oppfyller minstekravene til universell utforming. Du trenger Adobe Acrobat Pro for å kunne gjennomføre stegene i veilederen.

Publikasjon

Kunsten å lære

Studenter med ulike funksjonsnedsettelser kan ha utfordringer med å tilnærme seg trykket tekst. Spesielt studenter med lese- og skrivevansker, eller de som av ulike årsaker har konsentrasjonsvansker, kan særlig se bøker og større artikler som betydelige hindre for å nå læringsmål. På liknende vis kan en oppgavetekst til eksamen skape bekymring hos den enkelte – og behov for tilrettelegging.