Finn ressurs

Artikkel

PDF

Denne artikkelen tar for seg hvordan du kan sikre at PDF-filene du legger ut oppfyller minstekravene til universell utforming. Du trenger Adobe Acrobat Pro for å kunne gjennomføre stegene i veilederen.

Publikasjon

Kunsten å lære

Studenter med ulike funksjonsnedsettelser kan ha utfordringer med å tilnærme seg trykket tekst. Spesielt studenter med lese- og skrivevansker, eller de som av ulike årsaker har konsentrasjonsvansker, kan særlig se bøker og større artikler som betydelige hindre for å nå læringsmål. På liknende vis kan en oppgavetekst til eksamen skape bekymring hos den enkelte – og behov for tilrettelegging.