Finn ressurs

Artikkel

Hvordan lage tilgjengelighetserklæring

Fra 1. februar 2023 skal offentlige virksomheter i høyere utdanning ha en tilgjengelighetserklæring for sine nettsteder og nettbaserte løsninger.

Artikkel

Statusmåling uu av IKT 2018

Tilsynet for universell utforming av IKT (Difi) har målt status for universell utforming av 278 nettsider i privat og offentlig sektor. Flere høyere utdanningsinstitusjoner er blant de som er kartlagt. Resultatene ble annonsert i en pressemelding fra Difi 13. desember.