Finn ressurs

Publikasjon

Internasjonal studentmobilitet – like muligheter for alle?

Universellrapport 1:2015. En kartlegging av drivere og barrierer i tilknytning til utveksling og studier i utlandet for studenter med nedsatt funksjonsevne.