Finn ressurs

Nyhet

Å respektere andre innebærer å se en gang til!

Hvordan håndtere utfordringer knyttet til ulike diskrimineringsgrunnlag som kjønnsidentitet, etnisitet, religion, funksjonshemming eller sosial bakgrunn?

Publikasjon

Mangfold og ulikhet i et læringsmiljøperspektiv

I anledning LMU-forum 2013 hvor temaet var "Mangfold og ulikhet", skrev sosiolog Jo Ese ved Høgskolen i Østfold en artikkel om dette temaet i et læringsmiljøperspektiv.