Finn ressurs

Artikkel

LMU ved UiT: retningslinjer for håndtering av mobbing og trakassering

Nye retningslinjer for håndtering av varsler om mobbing og trakassering mellom studenter er vedtatt.

Nyhet

Ja til liv og røre!

Studentsamskipnaden i Oslo (SIO) og Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) vil ha et yrende studentliv.

Nyhet

Walk the talk!

Skal lærestedene lykkes med å etablere felles ruspolicy, må toppledelsen og studentlederne sende tydelig signaler om hvilke holdninger og verdier som skal gjelde for bruk av rusmidler

Nyhet

Læringsmiljøundersøkelse - fordi vi bryr oss!

Mange studenter ser ikke helt hensikten med å besvare læringsmiljøundersøkelser. Er det noe vits - det skjer da ingenting etterpå - eller gjør det det?

Nyhet

Optimal student - drikker jeg mye?

Handelshøyskolen BI i Trondheim har nylig inngått avtale med Kompetansesenter for Rus (KORUS) om å ta i bruk Optimal Student - et internettbasert selvskåringsverktøy.

Nyhet

Rusforebyggende arbeid blant studenter

I 2013 ga Universell ut rapporten «Rusforebyggende arbeid blant studenter». Der utfordret vi lærestedene om å ta et mer aktivt grep i det rusforebyggende arbeidet gjennom å utarbeide ruspolicyer.

Nyhet

Læringsmiljøkonsulent ved Høgskolen i Østfold

Det skjer mye spennende innen universitets- og høgskolesektoren i arbeidet med å skape et godt og mangfoldig læringsmiljø for studentene.

Publikasjon

Mangfold og ulikhet i et læringsmiljøperspektiv

I anledning LMU-forum 2013 hvor temaet var "Mangfold og ulikhet", skrev sosiolog Jo Ese ved Høgskolen i Østfold en artikkel om dette temaet i et læringsmiljøperspektiv.