Finn ressurs

Publikasjon

Rapport: Inkludering og tilrettelegging i fagskolen

I Fagfolk for fremtiden, Meld. St. 9 (2016-2017), er Universell bedt kartlegge hvilket behov fagskolene har for støtte til arbeidet med studenter med ulike funksjonsnedsettelser og utrede aktuelle tiltak.