Finn ressurs

Publikasjon

Internasjonal studentmobilitet – like muligheter for alle?

Universellrapport 1:2015. En kartlegging av drivere og barrierer i tilknytning til utveksling og studier i utlandet for studenter med nedsatt funksjonsevne.

Publikasjon

Universellrapport 1:2017 - Equity in Student Mobility in Nordic Higher Education (ESMHE)

The ESMHE project is a result of an initiative by the Nordic Committee of Senior Officials for Education and Research (ÄK-U), which implements the policy of the Nordic Council of Ministries of Education and Research (MR-U). The project is a part of the Nordic “Action Plan for Nordic Co-operation on Disability 2015 – 2017”.