Finn ressurs

Publikasjon

Rapport: Inkludering og tilrettelegging i fagskolen

I Fagfolk for fremtiden, Meld. St. 9 (2016-2017), er Universell bedt kartlegge hvilket behov fagskolene har for støtte til arbeidet med studenter med ulike funksjonsnedsettelser og utrede aktuelle tiltak.

Publikasjon

Rusmiddelforebygging for studenter

Hvordan jobbe med rusforebyggende tiltak?

Publikasjon

LMU-håndbok

Denne håndboka har som formål å gi en innføring i utvalgets arbeid – en Læringsmiljøutvalgets ABC – med en grunnleggende innføring i roller, oppgaver og arbeidsmåter. Målgruppen for håndboken er medlemmer, studenter og sekretærer i læringsmiljøutvalg (LMU), men den kan også være nyttig for administrasjon, studentorganisasjoner og ledelse ved utdanningsinstitusjonene.