Finn ressurs

Publikasjon

Rapport: Universell utforming av digitale læremidler

På oppdrag fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) og Universell har PROBA samfunnsanalyse kartlagt i hvilken grad utdanningsinstitusjoner og andre relevante aktører er forberedt på å oppfylle kravene til universell utforming av digitale læremidler.