Anna Kaisa Løken 

Leder av Høgskolebiblioteket
Telefon: 62 43 01 52 E-post: anna.loken@inn.no Avdeling: Hedmark