Eva Marie Ballo 

Seniorrådgiver
Telefon: 67 23 59 80 E-post: eva.ballo@hioa.no Avdeling: Pilestredet