Ingrid Bakkeland 

Seniorkonsulent
Telefon: 35 95 27 19 E-post: Ingrid.R.Bakkeland@usn.no Avdeling: Campus Bø