Ole Christian Tidemann 

Rådgiver
Telefon: 74 11 20 31 E-post: ole.c.tidemann@nord.no Avdeling: Steinkjer