Inger Dagestad 

Seksjonsleder
Telefon: 55 95 92 09 E-post: inger.eikeland@nhh.no