Kari Solfrid  Lauritzen 

Førstekonsulent
Telefon: 61 13 51 04 E-post: kari.lauritzen@ntnu.no Avdeling: Gjøvik