Kari Voldhagen 

Førstekonsulent
Telefon: 73 59 67 09 E-post: kari.voldhagen@ntnu.no Avdeling: Trondheim